Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tuy Phong
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Thương hiệu & Quan hệ cộng đồng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/01/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 01/03/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 01/03/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Tổ chức sự kiện
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/01/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/03/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/03/2023

GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
- Nơi làm việc: Yên Thành,  Cẩm Phả
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Tác nghiệp ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 28/02/2023

Trưởng bộ phận Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Tây Ninh
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Tây Ninh
- Hạn nộp: 01/03/2023

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 25/02/2023

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
- Nơi làm việc: Diễn Châu, Yên Thành, Cẩm Phả
- Hạn nộp: 30/03/2023

Kiểm Soát Viên
- Nơi làm việc: Móng Cái, Diễn Châu, Đô Lương
- Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đông Đô, Yên Thành, Diễn Châu, Cẩm Phả, Móng Cái , Thanh Thủy
- Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân viên Ngân Quỹ
- Nơi làm việc: Cẩm Phả, Yên Thành, Diễn Châu
- Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Đông Đô, Đô Lương, Cẩm Phả, Móng Cái, Yên Thành, Diễn Châu
- Hạn nộp: 30/03/2023

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Móng Cái, Yên Thành, Diễn Châu, Cẩm Phả
- Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân viên Kế toán
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/03/2023

TRƯỞNG BỘ PHẬN BÁN HÀNG - TRUNG TÂM BÁN
- Nơi làm việc: Tp.HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

Chuyên viên Tuyển dụng nhân sự
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 28/02/2023

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG - TRUNG TÂM BÁN
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 01/03/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: