Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 2. [CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 3. [CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 4. [CHI NHÁNH MỚI] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 5. [CHI NHÁNH MỚI] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 6. [CHI NHÁNH MỚI[ CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 7. [CHI NHÁNH MỚI] NHÂN VIÊN KHO QUỸ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 8. [CHI NHÁNH MỚI] KIỂM SOÁT VIÊN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 9. [CHI NHÁNH MỚI] GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 10. TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 11. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 12. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 13. CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 14. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 15. GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 16. GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Nam Định
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 17. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 18. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 19. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 20. GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 21. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 22. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 23. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 24. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 25. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 26. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 27. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 28. GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 29. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 30. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 31. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 32. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 33. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: An Giang, Bạc Liêu
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 34. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 35. GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 36. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 37. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 38. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 39. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 40. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 41. GIAO DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 42. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 43. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 44. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 45. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 46. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÁN LẺ (RB) (GIÁM ĐỐC PGD)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 47. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 48. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 49. MIS TEAM LEADER (CARD)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 50. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ THẺ (GRAPHIC/DIGITAL DESIGNER)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 51. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM API
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 52. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN DỊCH
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 53. BUSINESS ANALYST - BPM SYSTEM
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 54. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP DIGITAL MARKETING
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 55. CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 56. CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SỐ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 57. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG SỐ (TÀI KHOẢN VÀ THẺ)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 58. BACK END DEVELOPER (JAVA) - DIGITAL BANKING
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 59. NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NGÂN HÀNG SỐ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 60. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA STRUCTURE)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 61. DATABASE ADMINISTRATOR
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 62. BPM DEVELOPER
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 63. FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 64. SOFTWARE ENGINEER (GOLANG/JAVA)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 65. APPLICATION ARCHITECT
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 66. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 67. SENIOR IT SECURITY
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 68. UI/UX DESIGNER
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 69. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ LƯU TRỮ (STORAGE SYSTEM MANAGEMENT SPECIALIST)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 70. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 71. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 72. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 73. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 74. CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 75. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DANH MỤC
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 76. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HỖ TRỢ KINH DOANH VÀ ĐÀO TẠO
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 77. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO E-LEARNING
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 78. TRƯỞNG BỘ PHẬN KÊNH BÁN VÀ PHÂN PHỐI
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: