PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 3/2022

PNJ Tuyển dụng:

PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quản Lý Cung Ứng Miền Trung (Supply Chain Manager)
  Máy tính xách tay Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/03/2022
 2. Chuyên Viên Điều Phối - Khối Cung Ứng (Hội Sở PNJ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 3. CVCC Phát Triển Đối Tác (Senior Partnership - Banking) HCM
  Máy tính xách tay Phụ cấp Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 21/03/2022
 4. Chuyên Viên Kế Hoạch - Khối Cung Ứng (Hội Sở PNJ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 5. NHÂN VIÊN HỖ TRỢ IT (IT SUPPORT) - CÔNG TY ĐỐI TÁC
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VNĐ 21/04/2022
 6. Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)
  Phụ cấp Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 08/04/2022
 7. Chuyên Viên Cao Cấp Tài Chính - Khối Tài Chính Vận Hành (Hội Sở PNJ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 04/04/2022
 8. Cửa Hàng Trưởng - Đồng Nai
  Phụ cấp Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 9. Cửa hàng Trưởng - Bà Rịa Vũng Tàu
  Phụ cấp Bà Rịa và Vũng Tàu 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 10. Cửa Hàng Trưởng - Bình Phước
  Phụ cấp Bình Phước 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 11. Cửa Hàng Trưởng - Bình Dương
  Phụ cấp Bình Dương 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 12. Chuyên Viên Bán Hàng Đa Kênh
  Đồng phục Thưởng Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/03/2022
 13. Chuyên viên Digital Marketing
  Đồng phục Thưởng Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/03/2022
 14. Chuyên Viên Chăm Sóc & Phát Triển Mặt Bằng - Đông Nam Bộ
  Phụ cấp Đồng Nai 12 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 15. Chuyên viên Kế toán Quản lý hệ thống [Đông Nam Bộ]
  Phụ cấp Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/03/2022
 16. Chuyên viên Nhân sự
  Máy tính xách tay Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/03/2022
 17. [TPHCM] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 21/03/2022
 18. Quản Lý - Quản Lý Đơn Hàng (Khối Cung Ứng - Hội Sở PNJ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 19. [PNJ DĨ AN] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Tài chính)
  Máy tính xách tay Bình Dương 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 20. [PNJ QUẬN 9] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Tài chính)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 21. [PNJ QUẬN 2] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Tài chính)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 22. [PNJ PHÚ NHUẬN] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Tài chính)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 23. [PNJ BÌNH THẠNH] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Tài chính)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 24. [THỦ ĐỨC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VNĐ 30/04/2022
 25. Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo (Senior Trainer) HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 26. Chuyên Viên Cao Cấp Tối Ưu Hóa Nhân Sự (Project Digitalization) HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 26/03/2022
 27. Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống Nhân Sự - (HRIS Executive) HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 28. [PNJ - CN HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hà Nội Lương thỏa thuận 20/03/2022
 29. [QUẬN 10] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 30. [QUẬN 5] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 31. [BÌNH THẠNH] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 32. [BẠC LIÊU] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Bạc Liêu 7 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 33. [GÒ VẤP] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 34. [HÓC MÔN] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 35. [LONG AN - BẾN LỨC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Long An 7 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 36. [PHÚ NHUẬN] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 37. [QUẬN 12] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 38. [QUẬN 1] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 39. [QUẬN 4] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 40. [QUẬN 7] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 41. [QUẬN 8] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 42. [THỦ ĐỨC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 43. [TÂN BÌNH] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 44. [TÂN PHÚ] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 45. [ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Bình Phước 8 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 46. [CÀ MAU] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mảng Cầm Đồ)
  Máy tính xách tay Cà Mau 7 Tr - 12 Tr VNĐ 20/03/2022
 47. [HCM] Quản Lý - Kinh Doanh Khu Vực (ASM)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 02/04/2022
 48. NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ VÀ ĐÀO TẠO - CÔNG TY ĐỐI TÁC
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 9 Tr - 11 Tr VNĐ 31/03/2022
 49. [PNJ ĐỐNG ĐA] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 50. [PNJ BA ĐÌNH] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 51. [PNJ HAI BÀ TRƯNG] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 52. [PNJ CẦU GIẤY] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 53. [PNJ CẦU GIẤY] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 54. [PNJ ĐỐNG ĐA] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 55. [PNJ BA ĐÌNH] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 56. [PNJ HAI BÀ TRƯNG] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 57. [PNJ HÀ NỘI] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  Máy tính xách tay Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 58. [PNJ HÀ NỘI] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cty Con - mảng Tài Chính)
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 59. Chuyên Viên Vận Hành Nhân Sự HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 26/03/2022
 60. THỢ BẢO HÀNH - NINH KIỀU, CẦN THƠ
  Phụ cấp Cần Thơ 5 Tr - 8 Tr VNĐ 31/03/2022
 61. THỢ NỮ TRANG-Ô MÔN, NĂM CĂN, AN THỚI (PHÚ QUỐC), HÀ TIÊN
  Phụ cấp Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau 5 Tr - 8 Tr VNĐ 31/03/2022
 62. NHÂN VIÊN AN NINH - AN THỚI (PHÚ QUỐC)
  Phụ cấp Kiên Giang 5 Tr - 7 Tr VNĐ 31/03/2022
 63. NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ - NGÃ BẢY (HẬU GIANG)
  Phụ cấp Hậu Giang 8 Tr - 11 Tr VNĐ 04/04/2022
 64. Chuyên Viên Cao Cấp Marketing (Senior ABM Gold) HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 16/03/2022
 65. [CAF - TP. HCM ] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG (MERCHANDISING SPECIALIST)
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 21/03/2022
 66. [PNJ WATCH - TP. HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 20/03/2022
 67. [HCM] Chuyên Viên Cao Cấp - Tối Ưu & Số Hóa Vận Hành Nhân Sự
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 68. KẾ TOÁN CỬA HÀNG/ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ - HCM
  Phụ cấp Đồng phục Thưởng Hồ Chí Minh 8,5 Tr - 10 Tr VNĐ 15/04/2022
 69. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ - HCM
  Phụ cấp Đồng phục Thưởng Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,5 Tr VNĐ 15/04/2022
 70. THỢ NỮ TRANG - ĐỨC HÒA, LONG AN
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Long An Lương thỏa thuận 15/04/2022
 71. Nhân viên Bảo vệ [Tây Ninh]
  Phụ cấp Tây Ninh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 72. CỬA HÀNG TRƯỞNG - NĂM CĂN, TÂN CHÂU VÀ AN THỚI (PHÚ QUỐC), HÀ TIÊN
  Phụ cấp Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau Cạnh Tranh 01/04/2022
 73. [CAF-TP.HCM] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 16/03/2022
 74. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ - ĐÀ NẴNG
  Máy tính xách tay Đà Nẵng Lương thỏa thuận 16/03/2022
 75. NHÂN VIÊN AN NINH - HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
  Phụ cấp Bình Định Lương thỏa thuận 16/0
  NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ - HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
  Phụ cấp Bình Định Lương thỏa thuận 16/03/2022
 76. TƯ VẤN VIÊN - HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
  Phụ cấp Bình Định Lương thỏa thuận 16/03/2022
 77. NHÂN VIÊN AN NINH - NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
  Phụ cấp Quảng Nam Lương thỏa thuận 16/03/2022
 78. TƯ VẤN VIÊN - NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
  Phụ cấp Quảng Nam Lương thỏa thuận 16/03/2022
 79. TƯ VẤN VIÊN - VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM
  Phụ cấp Quảng Nam Lương thỏa thuận 16/03/2022
 80. CVCC - Chính Sách Đãi Ngộ (Senior Total Rewards) HCM
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 81. [BIÊN HÒA] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cty Con - mảng Tài Chính)
  Máy tính xách tay Đồng Nai 8 Tr - 12 Tr VNĐ 31/03/2022
 82. QUẢN LÝ KINH DOANH
  Phụ cấp Đắk Lắk Lương thỏa thuận 31/03/2022
 83. [VĨNH LONG] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cty Con - mảng Tài Chính)
  Máy tính xách tay Vĩnh Long 8 Tr - 12 Tr VNĐ 31/03/2022
 84. NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
  Phụ cấp Quảng Trị Lương thỏa thuận 14/03/2022
 85. TƯ VẤN VIÊN - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
  Phụ cấp Quảng Trị Lương thỏa thuận 14/03/2022
 86. Kế toán cửa hàng - Khu vực HCM (ưu tiên Q. Bình Thạnh, Q. 1, Q. 10, Q. Tân Phú)
  Phụ cấp Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/03/2022
 87. Cửa Hàng Phó - Tp. Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu 10 Tr - 15 Tr VNĐ 31/03/2022
 88. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ - BÌNH DƯƠNG
  Phụ cấp Bình Dương 5,5 Tr - 9 Tr VNĐ 31/03/2022
 89. NHÂN VIÊN BẢO VỆ - BÌNH DƯƠNG
  Phụ cấp Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VNĐ 31/03/2022
 90. KẾ TOÁN CỬA HÀNG - TÂY NINH
  Đồng phục Thưởng Tây Ninh 7 Tr - 10 Tr VNĐ 31/03/2022
 91. KẾ TOÁN CỬA HÀNG - BÌNH DƯƠNG
  Đồng phục Thưởng Bình Dương 7 Tr - 10 Tr VNĐ 31/03/2022
 92. [CAF-TP.HCM] CHUYÊN VIÊN KSC VÀNG BẠC TRANG SỨC
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 12/03/2022
 93. Chuyên viên Đào tạo
  Máy tính xách tay Đắk Lắk Lương thỏa thuận 30/03/2022
 94. NHÂN VIÊN HỖ TRỢ IT (IT SUPPORT) - CÔNG TY ĐỐI TÁC
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VNĐ 31/03/2022
 95. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY ĐỐI TÁC
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VNĐ 31/03/2022
 96. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (ADMIN ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG) - CÔNG TY ĐỐI TÁC
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh 9 Tr - 11 Tr VNĐ 10/03/2022
 97. Chuyên Viên - Dự Báo (Khối Cung Ứng)
  Máy tính xách tay Phụ cấp Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 98. Chuyên Gia - Quản Lý Dữ Liệu và Vận Hành (Data Architecture)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 99. Học viên Thợ nữ trang - Khu vực HCM
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/03/2022
 100. Thợ nữ trang - Khu vực HCM (Ưu tiên Quận Tân Phú, Nhà Bè)
  Phụ cấp Đồng phục Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 101. Tư vấn viên (Khu vực HCM: ưu tiên Q. Tân Phú, Q. Tân Bình, Q. 3, Q. 1, Q. Phú Nhuận, Q. 10)
  Phụ cấp Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/03/2022
 102. Chuyên Viên Cao Cấp ERP (Senior ERP - ABAP)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 103. Quản Lý Hành Chính Nhân Sự - PNJ Đông Nam Bộ (TP. Biên Hòa)
  Máy tính xách tay Đồng Nai Lương thỏa thuận 18/03/2022
 104. QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING - PNJ MIỀN BẮC
  Máy tính xách tay Hà Nội Lương thỏa thuận 18/03/2022
 105. Chuyên Gia Chuyển Đổi Số Hóa (Digital Transformation Expert)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 106. QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING - PNJ CHI NHÁNH HCM & ĐNB
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 107. [HCM] Chuyên Viên Cao Cấp - Phát Triển Kinh Doanh
  Máy tính xách tay Phụ cấp Thưởng Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 108. [CAF-TP.HCM] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ VÀ CÔNG NỢ
  Thưởng Chăm sóc sức khỏe Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 07/03/2022
 109. CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀ NẴNG
  Máy tính xách tay Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/03/2022
 110. [ĐỐNG ĐA] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cty Con - mảng Tài Chính)
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VNĐ 15/03/2022
 111. [BA ĐÌNH] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Cty Con - mảng Tài Chính)
  Máy tính xách tay Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VNĐ 15/03/2022
 112. [MỸ THO - TIỀN GIANG] GIAO DỊCH VIÊN TÀI CHÍNH (CTY THÀNH VIÊN PNJ)
  Máy tính xách tay Tiền Giang 8 Tr - 12 Tr VNĐ 15/03/2022
 113. TƯ VẤN VIÊN -CHÂU ĐỐC, LONG XUYÊN, NGÃ BẢY, AN THỚI (PHÚ QUỐC), NĂM CĂN
  Phụ cấp Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau 6 Tr - 9 Tr VNĐ 04/04/2022
 114. Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo (Senior Trainer)
  Máy tính xách tay Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/03/2022
 115. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CỤM CỬA HÀNG
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 24/03/2022
 116. Nhân viên - Phát triển hệ thống HCM
  Phụ cấp Thưởng Đào tạo Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/03/2022
 117. Chuyên Viên - Tiếp Thị Bán Lẻ HCM
  Phụ cấp Thưởng Đào tạo Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
 118. Tư vấn viên - Khu vực Quận Tân Phú , Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp
  Phụ cấp Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VNĐ 09/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: