PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 7/2022

PNJ Tuyển dụng:

PNJ Tuyển dụng dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[QUẬN BÌNH CHÁNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN BÌNH TÂN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN TÂN PHÚ] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN TÂN BÌNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN 4] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN 5] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[SA ĐÉC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 22/07/2022

[CAF-HCM] TƯ VẤN VIÊN NHÃN TRANG SỨC CAO CẤP CAO FINE JEWELLERY
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành và Rủi Ro [ PNJ HCM ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính [Hội Sở PNJ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

[ĐỨC HÒA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 16/07/2022

Nhân viên - Soạn hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên - Kiểm tra chất lượng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên - Kiểm tra chất lượng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 15 Tr - 18 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[PNJ HÀ NỘI] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 10 Tr - 12 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[HAI BÀ TRƯNG] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[BA ĐÌNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[ĐỐNG ĐA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[CẦU GIẤY] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH [HỘI SỞ PNJ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Đối Tác Dữ Liệu (Data Business Partner)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

[ĐỨC HÒA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[MỸ THO] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Tiền Giang
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUY NHƠN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bình Định
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[PHÚ NHUẬN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[BÌNH THẠNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 03] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 01] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[GÒ VẤP] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 12] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 6] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[BÌNH TÂN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 10] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 7] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[ĐỒNG XOÀI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bình Phước
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[BẾN LỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[ĐÀ LẠT] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[NBV] NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (Data Engineer) - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 9 Tr - 12 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[NBV] QUẢN LÝ KHU VỰC - PHÁT TRIỂN KINH DOANH - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Điều Phối
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Nhân viên An ninh - TP. Sóc Trăng (Bảo vệ nội bộ)
-Nơi làm việc: Sóc Trăng
-Mức lương: 5 Tr - 7 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 26/07/2022

[CAF-TP. HCM] CHUYÊN VIÊN MARKETING
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 28/07/2022

CHUYÊN VIÊN – KỸ THUẬT CHẾ TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Retail Marketing Executive HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

[PNJ WATCH - QUẬN 1, QUẬN 3 VÀ GÒ VẤP - TP. HCM] CỬA HÀNG TRƯỞNG
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 27/07/2022

[CAF-TP.HCM] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH MUA HÀNG THỜI VỤ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/07/2022

Nhân viên Bảo Vệ - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 6 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên An ninh - An Thới (Phú Quốc)
-Nơi làm việc: Kiên Giang
-Mức lương: 5 Tr - 7 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 22/07/2022

Cửa hàng Trưởng - Hà Tiên (Kiên Giang)
-Nơi làm việc: Kiên Giang
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

Cửa hàng Trưởng - Thốt Nốt (Cần Thơ)
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

Cửa hàng Trưởng - Duyên Hải (Trà Vinh)
-Nơi làm việc: Trà Vinh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

[PNJ WATCH- QUẬN 1, QUẬN 3, GÒ VẤP - HCM] TUYỂN 10 TƯ VẤN VIÊN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/07/2022

[NHA TRANG] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Khánh Hòa
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 11/07/2022

[BẠC LIÊU] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bạc Liêu
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 11/07/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH [ PNJ HCM ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

QUẢN LÝ MARKETING - PNJ ĐÔNG NAM BỘ
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Chuyên Viên Kế Hoạch - Khối Cung Ứng (Hội Sở PNJ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Quản Lý - Quản Lý Đơn Hàng (Khối Cung Ứng - Hội Sở PNJ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Nhân Viên Tuyển Dụng (Hợp Đồng 6 Tháng) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Thợ Bảo Hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 30/07/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 11 Tr - 14 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 21/07/2022

Chuyên viên An Ninh - Cần Thơ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 7,5 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 19/08/2022

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 27/07/2022

TƯ VẤN VIÊN - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
-Nơi làm việc: Quảng Trị
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

TƯ VẤN VIÊN - QUY NHƠN
-Nơi làm việc: Bình Định
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

THỦ QUỸ - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 6 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

Chuyên viên Nhân sự [HRBP]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Quản Lý Đơn Hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH [ PNJ ĐÔNG NAM BỘ ]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

Cửa Hàng Trưởng - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 10 Tr - 15 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Retail Marketing [Biên Hoà]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: 10 Tr - 14 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Trưởng Nhóm Kế Toán Kiểm Soát Hệ Thống - Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Chăm Sóc & Phát Triển Mặt Bằng - Đông Nam Bộ
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: 12 Tr - 15 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Kế toán Cửa hàng - Trảng Bàng [Tây Ninh]
-Nơi làm việc: Tây Ninh
-Mức lương: 7 Tr - 10 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Kế Toán Cửa Hàng - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 7 Tr - 10 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Nhân Viên Thủ Quỹ - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 5,5 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Gia Tuyển Dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

TƯ VẤN VIÊN - HOÀN LÃO, QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 30/07/2022

NHÂN VIÊN AN NINH - HOÀN LÃO, QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 30/07/2022

Cửa hàng trưởng (Bảo Lộc - Lâm Đồng)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ (Buôn Ma Thuột)
-Nơi làm việc: Đắk Lắk
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 10 Tr - 13 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 02/08/2022

Thợ Nữ trang - Ô Môn, Hà Tiên, Năm Căn, An Thới (Phú Quốc)
-Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau
-Mức lương: 5 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 05/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Chiến Lược (Senior Strategic Partner) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Quản Lý Marketing [ PNJ Miền Trung - Đà Nẵng ]
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

[HÀ NỘI] QUẢN LÝ NHÓM XÂY DỰNG CƠ BẢN
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/08/2022

Nhân Viên Vận Hành Nhân Sự (HĐ 06 tháng) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Brand Manager Style by PNJ - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 20/07/2022

Senior Marcom Retail Marketing - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Công Chúng (Senior PR) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Phát Triển Trải Nghiệm Khách Hàng HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Hợp Kênh (Omni Channel) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 12/07/2022

Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Đối Tác (Senior Partnership - Banking) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Doanh Nghiệp (B2B) - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế hoạch & Chính sách Bán Lẻ HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án (Senior Project Management Specialist) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

[HÀ NỘI] QUẢN LÝ NHÓM HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 13/07/2022

Head of Strategy
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

New Business Development, Senior Manager
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Quản Lý Cải Tiến & Tối ưu Hóa (Innovation & Optimization Manager) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 20/07/2022

[QUẬN BÌNH CHÁNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN BÌNH TÂN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN TÂN PHÚ] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN TÂN BÌNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN 4] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[QUẬN 5] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[SA ĐÉC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 24/07/2022

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 22/07/2022

[CAF-HCM] TƯ VẤN VIÊN NHÃN TRANG SỨC CAO CẤP CAO FINE JEWELLERY
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành và Rủi Ro [ PNJ HCM ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính [Hội Sở PNJ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

[ĐỨC HÒA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 16/07/2022

Nhân viên - Soạn hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên - Kiểm tra chất lượng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên - Kiểm tra chất lượng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 15 Tr - 18 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[PNJ HÀ NỘI] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 10 Tr - 12 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[HAI BÀ TRƯNG] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[BA ĐÌNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[ĐỐNG ĐA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[CẦU GIẤY] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài chính)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH [HỘI SỞ PNJ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Đối Tác Dữ Liệu (Data Business Partner)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

[ĐỨC HÒA] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[MỸ THO] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Tiền Giang
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUY NHƠN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bình Định
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[PHÚ NHUẬN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[BÌNH THẠNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 03] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 01] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[GÒ VẤP] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

[QUẬN 12] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 6] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[BÌNH TÂN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 10] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[QUẬN 7] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[ĐỒNG XOÀI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bình Phước
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[BẾN LỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[ĐÀ LẠT] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 14/07/2022

[NBV] NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (Data Engineer) - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 9 Tr - 12 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

[NBV] QUẢN LÝ KHU VỰC - PHÁT TRIỂN KINH DOANH - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Điều Phối
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

Nhân viên An ninh - TP. Sóc Trăng (Bảo vệ nội bộ)
-Nơi làm việc: Sóc Trăng
-Mức lương: 5 Tr - 7 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 26/07/2022

[CAF-TP. HCM] CHUYÊN VIÊN MARKETING
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 28/07/2022

CHUYÊN VIÊN – KỸ THUẬT CHẾ TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Retail Marketing Executive HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

[PNJ WATCH - QUẬN 1, QUẬN 3 VÀ GÒ VẤP - TP. HCM] CỬA HÀNG TRƯỞNG
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 27/07/2022

[CAF-TP.HCM] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH MUA HÀNG THỜI VỤ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/07/2022

Nhân viên Bảo Vệ - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 6 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên An ninh - An Thới (Phú Quốc)
-Nơi làm việc: Kiên Giang
-Mức lương: 5 Tr - 7 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 22/07/2022

Cửa hàng Trưởng - Hà Tiên (Kiên Giang)
-Nơi làm việc: Kiên Giang
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

Cửa hàng Trưởng - Thốt Nốt (Cần Thơ)
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

Cửa hàng Trưởng - Duyên Hải (Trà Vinh)
-Nơi làm việc: Trà Vinh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 26/08/2022

[PNJ WATCH- QUẬN 1, QUẬN 3, GÒ VẤP - HCM] TUYỂN 10 TƯ VẤN VIÊN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/07/2022

[NHA TRANG] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Khánh Hòa
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 11/07/2022

[BẠC LIÊU] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)
-Nơi làm việc: Bạc Liêu
-Mức lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 11/07/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH [ PNJ HCM ]
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

QUẢN LÝ MARKETING - PNJ ĐÔNG NAM BỘ
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Chuyên Viên Kế Hoạch - Khối Cung Ứng (Hội Sở PNJ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Quản Lý - Quản Lý Đơn Hàng (Khối Cung Ứng - Hội Sở PNJ)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 24/07/2022

Nhân Viên Tuyển Dụng (Hợp Đồng 6 Tháng) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Thợ Bảo Hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 30/07/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO - CÔNG TY ĐỐI TÁC
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 11 Tr - 14 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 21/07/2022

Chuyên viên An Ninh - Cần Thơ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 7,5 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 19/08/2022

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 27/07/2022

TƯ VẤN VIÊN - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
-Nơi làm việc: Quảng Trị
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

TƯ VẤN VIÊN - QUY NHƠN
-Nơi làm việc: Bình Định
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 03/08/2022

THỦ QUỸ - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 6 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

Chuyên viên Nhân sự [HRBP]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Quản Lý Đơn Hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/07/2022

QUẢN LÝ KINH DOANH [ PNJ ĐÔNG NAM BỘ ]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

Cửa Hàng Trưởng - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 10 Tr - 15 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Retail Marketing [Biên Hoà]
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: 10 Tr - 14 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Trưởng Nhóm Kế Toán Kiểm Soát Hệ Thống - Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Chăm Sóc & Phát Triển Mặt Bằng - Đông Nam Bộ
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương: 12 Tr - 15 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Kế toán Cửa hàng - Trảng Bàng [Tây Ninh]
-Nơi làm việc: Tây Ninh
-Mức lương: 7 Tr - 10 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Kế Toán Cửa Hàng - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 7 Tr - 10 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Nhân Viên Thủ Quỹ - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Mức lương: 5,5 Tr - 9 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Gia Tuyển Dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

TƯ VẤN VIÊN - HOÀN LÃO, QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 30/07/2022

NHÂN VIÊN AN NINH - HOÀN LÃO, QUẢNG BÌNH
-Nơi làm việc: Quảng Bình
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 30/07/2022

Cửa hàng trưởng (Bảo Lộc - Lâm Đồng)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ (Buôn Ma Thuột)
-Nơi làm việc: Đắk Lắk
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - CẦN THƠ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Mức lương: 10 Tr - 13 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 02/08/2022

Thợ Nữ trang - Ô Môn, Hà Tiên, Năm Căn, An Thới (Phú Quốc)
-Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau
-Mức lương: 5 Tr - 8 Tr VNĐ
-Hạn nộp: 05/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Chiến Lược (Senior Strategic Partner) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Quản Lý Marketing [ PNJ Miền Trung - Đà Nẵng ]
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 16/07/2022

[HÀ NỘI] QUẢN LÝ NHÓM XÂY DỰNG CƠ BẢN
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/08/2022

Nhân Viên Vận Hành Nhân Sự (HĐ 06 tháng) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Brand Manager Style by PNJ - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 20/07/2022

Senior Marcom Retail Marketing - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Công Chúng (Senior PR) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Phát Triển Trải Nghiệm Khách Hàng HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 20/07/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Hợp Kênh (Omni Channel) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 12/07/2022

Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Đối Tác (Senior Partnership - Banking) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Doanh Nghiệp (B2B) - HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế hoạch & Chính sách Bán Lẻ HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án (Senior Project Management Specialist) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 15/07/2022

[HÀ NỘI] QUẢN LÝ NHÓM HÀNH CHÍNH
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 13/07/2022

Head of Strategy
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

New Business Development, Senior Manager
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/07/2022

Quản Lý Cải Tiến & Tối ưu Hóa (Innovation & Optimization Manager) HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Cạnh Tranh
-Hạn nộp: 20/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: