PVCOMBANK Kiên Giang Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVCOMBANK Kiên Giang

www.pvcombank.com.vn
1C, Cách mạng tháng 8, phường Vĩnh Lợi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Kiên Giang Tuyển dụng:


☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - Toàn hệ thống trên Cả nước
☆ Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang
☆ Giao dịch viên
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - Kiên Giang
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 22/07/2015
Ngân hàng PVcomBank - Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Long An, An Giang

Xem Thêm: Việc làm tại Kiên Giang