Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 01/2024

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 05/01/2024

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART CAM RANH
- Nơi làm việc: Khánh Hòa 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH KHO THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG BÌNH DƯƠNG
- Nơi làm việc: Bình Dương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ 15/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 10/01/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 15/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ MARKETING CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 05/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 05/01/2024

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
- Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 03/02/2024

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 13/01/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 13/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 13/01/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART GÒ CÔNG (TIỀN GIANG)
- Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 04/03/2024

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART GÒ CÔNG (TIỀN GIANG)
- Nơi làm việc: Tiền Giang 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 04/03/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (TVU TET)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 02/01/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART PHÚ THỌ (TVU TET QUẬN 11)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 29/02/2024

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART GÒ CÔNG (TIỀN GIANG)
- Nơi làm việc: Tiền Giang 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 10/02/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART RẠCH MIỄU - PHÚ NHUẬN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART RẠCH MIỄU - PHÚ NHUẬN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART RẠCH MIỄU - PHÚ NHUẬN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU - PHÚ NHUẬN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART GOLDENSILK (QUẬN HOÀNG MAI)
- Nơi làm việc: Hà Nội 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART (PARTTIME & FULLTIME MIPEC LONG BIEN)
- Nơi làm việc: Hà Nội 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PARTTIME & FULLTIME (MIPEC LONG BIEN)
- Nơi làm việc: Hà Nội 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BUÔN HỒ (ĐẮK LAK)
- Nơi làm việc: Đắk Lắk 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 18/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PHI THỰC PHẨM & THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART BUÔN HỒ (ĐẮK LAK)
- Nơi làm việc: Đắk Lắk 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 18/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BUÔN HỒ (ĐẮK LAK)
- Nơi làm việc: Đắk Lắk 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 18/01/2024

NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
- Nơi làm việc: An Giang Cạnh Tranh 10/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 15/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART CAO THẮNG (QUẬN 10)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART LAGI (BÌNH THUẬN)
- Nơi làm việc: Bình Thuận 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT CO.OPMART VŨNG TÀU (THU NGÂN, MARKETING, PHỤ KHO)
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 15/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT CO.OPMART QUẢNG BÌNH (THU NGÂN, GÓI QUÀ, BÁN HÀNG, PHỤ KHO, BẢO VỆ)
- Nơi làm việc: Quảng Bình Lương thỏa thuận 15/01/2024

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT CO.OPMART BẾN LỨC (THU NGÂN, BẢO VỆ, PHỤ KHO)
- Nơi làm việc: Long An Lương thỏa thuận 15/01/2024

NHẤN VIÊN BẢO VỆ THỜI VỤ TẾT CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình Lương thỏa thuận 13/01/2024

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TRẢNG BÀNG (TÂY NINH)
- Nơi làm việc: Tây Ninh Lương thỏa thuận 12/03/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ TẾT (TOÀN KHU VỰC TP.HCM)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/02/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO THỜI VỤ TẾT (TOÀN KHU VỰC TP.HCM)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/02/2024

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 04/01/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: