Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 11/2022

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU QUẬN 3
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 14/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 08/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 09/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 18/11/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,300,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 18/11/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 18/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 18/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 18/11/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART VIỆT TRÌ
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 07/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG - QUẬN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,400,000 - 6,200,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BẢO LỘC (LÂM ĐỒNG)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÔNG NGHỆ CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 0 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 30/12/2022

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART VỊ THANH (HẬU GIANG)
- Nơi làm việc: Hậu Giang
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HÀ NỘI
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức lương: 5,500,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART HÀ NỘI
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức lương: 5,500,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 29/12/2022

ĐẦU BẾP CO.OPMART BÀ RỊA (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART BÀ RỊA (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 5,500,000 - 6,200,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÀ RỊA
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 5,800,000 - 6,300,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CHU VĂN AN (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NV BẢO TRÌ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VỊ THANH (HẬU GIANG)
- Nơi làm việc: Hậu Giang
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHÚ THỌ (QUẬN 11)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức lương: 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 11/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÀ RỊA ( BÀ RỊA- VŨNG TÀU )
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 5,000,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (QUẬN GÒ VẤP)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART THẮNG LỢI (QUẬN 12)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART VĨNH LỘC B (BÌNH CHÁNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TÂN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 08/11/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÌNH TÂN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART THẮNG LỢI QUẬN 12
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART CHU VĂN AN (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHU VĂN AN (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TRẢNG BÀNG
- Nơi làm việc: Tây Ninh
- Mức lương: 7,000,000 - 0 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÀ RỊA (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART BÀ RỊA (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TÂN 2 (QUẬN BÌNH TÂN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: Lương thỏa thuận
- Hạn nộp: 31/10/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART VĨNH LỘC B (BÌNH CHÁNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức lương: 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn nộp: 31/10/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: