Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 3/2022

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 03/03/2022
 2. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VĂN THÁNH
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 03/03/2022
 3. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART VĂN THÁNH
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 03/03/2022
 4. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 30/04/2022
 5. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART RẠCH MIỄU PHÚ NHUẬN
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/03/2022
 6. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 24/03/2022
 7. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ GÒ VẤP
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/03/2022
 8. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 19/03/2022
 9. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART TÔ KÝ (Q12)
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 17/03/2022
 10. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 16/03/2022
 11. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/03/2022
 12. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG
  Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 16/03/2022
 13. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART QUẢNG NGÃI
  Quảng Ngãi 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 16/03/2022
 14. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CẦN GIUỘC (LONG AN)
  Long An 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 16/03/2022
 15. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CẦN GIUỘC (LONG AN)
  Long An 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 16/03/2022
 16. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART HUỲNH TẤN PHÁT (Q7)
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 14/03/2022
 17. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHƯỚC ĐÔNG
  Tây Ninh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 12/03/2022
 18. NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART CAO THẮNG (Q10)
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 09/03/2022
 19. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART BÌNH TRIỆU
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 10/03/2022
 20. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART CẦN GIUỘC (LONG AN)
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 09/03/2022
 21. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART CHÂU THÀNH (TÂY NINH)
  Tây Ninh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 09/03/2022
 22. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 15/03/2022
 23. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART VĨNH LỘC B (BÌNH CHÁNH)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/03/2022
 24. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT QUẬN 10
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/03/2022
 25. NV PHỤ KHO CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 18/03/2022
 26. NV BẢO VỆ CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ
  Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 23/03/2022
 27. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 18/03/2022
 28. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 18/03/2022
 29. NV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 23/03/2022
 30. NV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART NHA TRANG
  Khánh Hòa 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: