Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 7/2022

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/07/2022

NV BẢO VỆ CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/07/2022

ĐẦU BẾP CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

TỔ TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART CHÂU THÀNH (TÂY NINH)
- Nơi tuyển dụng: Tây Ninh
- Hạn nộp: 31/08/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART CAO THẮNG (QUẬN 10)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART PHẠM VĂN CHIÊU (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART PHƯỚC ĐÔNG (TÂY NINH)
- Nơi tuyển dụng: Tây Ninh
- Hạn nộp: 31/07/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART GÒ DẦU (TÂY NINH)
- Nơi tuyển dụng: Tây Ninh
- Hạn nộp: 31/07/2022
- Nơi tuyển dụng: Nhân viên Tạp vụ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/08/2022

GIÁM SÁT KHO CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 25/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ 25/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 15/07/2022

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 6,500,000 - 6,800,000 VNĐ 15/07/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỒNG XOÀI (BÌNH PHƯỚC)
- Nơi tuyển dụng: Bình Phước 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART ĐỒNG XOÀI (BÌNH PHƯỚC)
- Nơi tuyển dụng: Bình Phước 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART TÂN THÀNH (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi tuyển dụng: Bà Rịa và Vũng Tàu 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART TÂN THÀNH (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi tuyển dụng: Bà Rịa và Vũng Tàu 4,500,000 - 5,700,000 VNĐ 30/09/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART TÂN THÀNH (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi tuyển dụng: Bà Rịa và Vũng Tàu 4,500,000 - 5,700,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022
- Nơi tuyển dụng: NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 15/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG - QUẬN 2
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 15/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NV PHỤ KHO CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART ĐỒNG PHÚ (BÌNH PHƯỚC)
- Nơi tuyển dụng: Bình Phước
- Hạn nộp: 31/08/2022

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART CHÂU THÀNH (TÂY NINH)
- Nơi tuyển dụng: Tây Ninh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART HUỲNH TẤN PHÁT (Quận 7)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 08/08/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 19/07/2022

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÀ RỊA (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi tuyển dụng: Bà Rịa và Vũng Tàu 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 14/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/08/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART HÒA BÌNH (TÂN PHÚ)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART- CO.OPMART HÒA BÌNH (TÂN PHÚ)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/07/2022

NHÂN VIÊN SƠ CHẾ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ 16/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/08/2022

ĐẦU BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART LAGI (BÌNH THUẬN)
- Nơi tuyển dụng: Bình Thuận 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 15/07/2022

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART ĐỒNG XOÀI (BÌNH PHƯỚC)
- Nơi tuyển dụng: Bình Phước 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART TÔ KÝ QUẬN 12
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TÔ KÝ QUẬN 12
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART TÔ KÝ QUẬN 12
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TÂN THÀNH (BÀ RỊA VŨNG TÀU)
- Nơi tuyển dụng: Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 17/08/2022

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 17/08/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 16/08/2022

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi tuyển dụng: Phú Yên
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi tuyển dụng: Phú Yên
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi tuyển dụng: Phú Yên
- Hạn nộp: 31/12/2022

CỬA HÀNG TRƯỞNG CO.OPFOOD KHU VỰC TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi tuyển dụng: Phú Yên
- Hạn nộp: 31/12/2022Chia sẻ

TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi tuyển dụng: Phú Yên
- Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 19/07/2022

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi tuyển dụng: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: