Siêu thị VINPRO Tuyển dụng

Siêu thị Điện máy

VINPRO

www.adayroi.com/vinpro

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dungSiêu thị Điện máy VinPro Tuyển dụng:

VINPRO Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng Miền Trung

Siêu thị Điện máy VinPro
- Làm việc tại: Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên

VINPRO Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng Miền Bắc

Siêu thị Điện máy VinPro
- Làm việc tại: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam