SUN GROUP Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

sungroup amp

Tập đoàn SUN GROUP

www.sungroup.com.vn
218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Tập đoàn Sun Group Tuyển dụng:


 • Trưởng phòng HCNS (Sun World FSP)
  Nơi làm việc: Lào Cai
 • Sales Executive
  Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
 • Chuyên viên Cao cấp Phân tích kinh doanh
  Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng
 • Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ
  Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • Phó Giám đốc vận hành Sun World Halong Complex
  Nơi làm việc: Quảng Ninh
 • Phó Giám đốc điều hành Cáp treo Hòn Thơm
  Nơi làm việc: Phú Quốc – Kiên Giang
 • Chuyên viên Quản trị Hệ thống quy trình
  Nơi làm việc: Hà Nội

XEM CHI TIẾT: https://tuyendung.sungroup.com.vn


Xem Thêm: Việc làm tại Đà Nẵng