Doanh nhân thành đạt

Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs, . . . họ đã thành công như thế nào?