TPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên Kiểm soát sau - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 26/11/2022

2. Giao dịch viên Hội sở - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

3. Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng (BPM/EBank/Thẻ) - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

4. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị dữ liệu (mảng Metadata Management)
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

5. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị khai thác dữ liệu (Data Curator) Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

6. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

7. Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý sản phẩm (Product Owner) - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 24/11/2022

8. Trưởng nhóm kinh doanh LiveBank - Trung tâm Kinh doanh LiveBank - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 24/11/2022

9. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Long Khánh, Phú Quốc, Tiền Giang, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 19/11/2022

10. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Phú Quốc, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An - Hạn nộp: 19/11/2022

11. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Phú Quốc, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An - Hạn nộp: 19/11/2022

12. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Phú Quốc, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An - Hạn nộp: 19/11/2022

13. Nhân viên Khách hàng Cá nhân (không yêu cầu kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 19/11/2022

14. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (không yêu cầu kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 19/11/2022

15. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (Khu vực Bình Chánh), Phú Quốc - Hạn nộp: 19/11/2022

16. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Sơn Tây - Hạn nộp: 19/11/2022

17. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 19/11/2022

18. Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm LiveBank - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 17/11/2022

19. Nhân viên Quản lý ngân sách - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 17/11/2022

20. CVC/CVCC Quản lý ngân sách và Dịch vụ Nội bộ - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 17/11/2022

21. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 17/11/2022

22. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị thu hồi nợ - Phòng Thu hồi nợ Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 15/11/2022

23. Giám đốc thúc đẩy bán (mảng SME - Mass) - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 15/11/2022

24. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích dữ liệu Bộ phận Phân tích và khai thác dữ liệu (Advanced Analytics) – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 15/11/2022

25. Cộng tác viên Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 14/11/2022

26. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/11/2022

27. Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Thẻ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

28. Cộng tác viên - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

29. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Phòng Sản phẩm Cho vay - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/11/2022

30. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phát triển Sản phẩm tín dụng - Phòng Sản phẩm Cho vay - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

31. Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý bán hàng - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

32. Cộng tác viên - Phòng Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

33. Cộng tác viên - Phòng Quản lý kinh doanh Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 12/11/2022

34. Cộng tác viên - Phòng Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 12/11/2022

35. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 10/11/2022

36. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 10/11/2022

37. Chuyên viên SLAs/Đảm bảo chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 10/11/2022

38. CV/CVC/CVCC/TN Thông tin quản trị MIS1
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 10/11/2022

39. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị nợ - Trung tâm thu giữ Tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 10/11/2022

40. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hải Phòng - Hạn nộp: 07/11/2022

41. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 07/11/2022

42. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 07/11/2022

43. Giao dịch viên Hội sở - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 05/11/2022

44. Cộng tác viên Kế toán Tổng hợp và Chính sách kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/11/2022

45. Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/11/2022

46. Cộng tác viên - Phòng Mua sắm Tập trung - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/11/2022

47. Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 30/10/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12