TPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng - Trung tâm Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2022

2. Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin - Trung tâm Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2022

3. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tài khoản Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2022

4. Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu Tài khoản Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2022

5. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tài khoản trả lương - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/06/2022

6. Giám đốc chi nhánh
- Nơi làm việc: Hà Nội , Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 27/06/2022

7. Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

8. Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Quảng Ninh (Uông Bí)
- Hạn nộp: 27/06/2022

9. Chuyên viên Giám sát An ninh - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

10. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình
- Hạn nộp: 27/06/2022

11. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình
- Hạn nộp: 27/06/2022

12. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

13. Trưởng nhóm Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh (Từ Sơn), Thái Bình
- Hạn nộp: 27/06/2022

14. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình
- Hạn nộp: 27/06/2022

15. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội , Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 27/06/2022

16. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ An, Bắc Ninh (Từ Sơn), Quảng Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Bắc Giang
- Hạn nộp: 27/06/2022

17. Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Cần Thơ
- Hạn nộp: 27/06/2022

18. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Toàn quốc
- Hạn nộp: 27/06/2022

19. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 27/06/2022

20. Chuyên viên chính Bán sản phẩm cho vay mua ô tô
- Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Phòng
- Hạn nộp: 27/06/2022

21. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

22. Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay mua ô tô
- Nơi làm việc: KV Hà Nội (Long Biên), Bắc Giang, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 27/06/2022

23. Chuyên viên Bán sản phẩm cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

24. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (không yêu cầu kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/06/2022

25. Giao dịch viên (KV Hải Hậu-Nam Định)
- Nơi làm việc: Nam Định
- Hạn nộp: 27/06/2022

26. Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh - Phòng Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/06/2022

27. Chuyên viên Chính Phân tích nghiệp vụ Hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

28. Chuyên viên Chính Hỗ trợ hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

29. Chuyên viên cao cấp Quản lý Dự án Hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

30. Chuyên gia Phân tích Dữ liệu và Quản trị Hệ thống Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

31. Chuyên viên cao cấp Quản lý Danh mục Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

32. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ Kinh doanh Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

33. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân - Khối Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

34. Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh sản phẩm bảo lãnh - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

35. Trợ lý Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

36. Chuyên viên Giám sát Kho hàng - Trung tâm Giám sát Tín dụng KHDN và Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

37. Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Giám sát Tín dụng và Xử lý nợ KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

38. Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Phòng Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng KHDN Lớn - Trung tâm Giám sát Tín dụng và Xử lý nợ KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

39. Chuyên viên Cảnh báo sớm và phân luồng nợ Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Giám sát Tín dụng và Xử lý nợ KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

40. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Bộ phận Hỗ trợ Tín dụng Tài sản bảo đảm Bất động sản Dự án - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

41. Chuyên viên chính/cao cấp Tích hợp hệ thống - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

42. Chuyên viên chính Số hóa quy trình - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

43. Chuyên viên Quản trị dự án - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

44. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm - Khối Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/06/2022

45. Giao dịch viên - Hub Dịch vụ Khách hàng cao cấp và Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/06/2022

46. Chuyên viên/Chuyên viên chính Hành chính - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

47. Chuyên viên thông tin quản trị MIS1
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

48. Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

49. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

50. Chuyên viên Kế hoạch và Phân tích tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

51. Chuyên viên chính/cao cấp Đổi mới số - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

52. Giao dịch viên (KV Hải Hậu-Nam Định)
- Nơi làm việc: Nam Định
- Hạn nộp: 25/06/2022

53. Chuyên viên cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

54. Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

55. Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch - Phòng Quản lý Kinh doanh (BSU) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

56. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

57. Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm - Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

58. Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Kiến trúc giải pháp - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

59. Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

60. Lập trình viên Sharepoint - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

61. Chuyên viên chính Lập trình AI - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

62. Chuyên viên Kiểm thử phần mềm tự động - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

63. Giao dịch viên Hội sở - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

64. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/06/2022

65. Cộng tác viên Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/06/2022

66. Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng (KV Từ Sơn- Bắc Ninh, KV Nghi Sơn-Thanh Hóa)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 24/06/2022

67. Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý bán hàng - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/06/2022

68. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang
- Hạn nộp: 24/06/2022

69. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 23/06/2022

70. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 23/06/2022

71. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 23/06/2022

72. Cộng tác viên Hành chính/Lễ tân - Văn phòng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 23/06/2022

73. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp (kv Cẩm Phả)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh (Cẩm Phả)
- Hạn nộp: 23/06/2022

74. Chuyên viên Hỗ trợ và Quản lý rủi ro danh mục - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/06/2022

75. Chuyên viên chính Phân tích và Quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/06/2022

76. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/06/2022

77. Chuyên viên cao cấp Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/06/2022

78. Chuyên viên Kiểm soát sau - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/06/2022

79. Chuyên viên chính Mô hình rủi ro - Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/06/2022

80. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 18/06/2022

81. Chuyên viên Hỗ trợ bán - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/06/2022

82. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
- Hạn nộp: 18/06/2022

83. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
- Hạn nộp: 18/06/2022

84. Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
- Hạn nộp: 18/06/2022

85. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/06/2022

86. Chuyên viên chính quản lý Danh mục tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/06/2022

87. Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/06/2022

88. Giám sát viên cao cấp Giám sát tuân thủ từ xa mảng Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/06/2022

89. Giám sát viên chính Giám sát tuân thủ từ xa mảng Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/06/2022

90. Cộng tác viên Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ - Phòng Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/06/2022

91. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/06/2022

92. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 14/06/2022

93. Chuyên viên chính Giám sát hệ thống Livebank - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/06/2022

94. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/06/2022

95. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm LiveBank - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/06/2022

96. Nhân viên Kinh doanh sản phẩm Trả lương
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/06/2022

97. Trưởng nhóm Hỗ trợ bán - Bộ phận Hỗ trợ bán - Khối Bán trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/06/2022

98. Nhân viên/Chuyên viên Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/06/2022

99. Chuyên viên/Chuyên viên chính Digital Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/06/2022

100. Nhân viên hành chính - Văn phòng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/06/2022

101. Cộng tác viên Thuế - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/06/2022

102. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/06/2022

103. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 11/06/2022

104. Chuyên viên chính Tư vấn chính sách và kê khai Thuế
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

105. Chuyên viên chính/cao cấp Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

106. Trưởng phòng Tư vấn chính sách và kê khai Thuế - Phòng Tư vấn chính sách và kê khai Thuế - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

107. Trưởng nhóm Telesales Livebank - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

108. Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng (BPM/EBank/Thẻ) - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

109. Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

110. Cộng tác viên - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

111. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

112. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

113. Nhân viên Khách hàng Cá nhân (không yêu cầu kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/06/2022

114. Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Quản trị khai thác dữ liệu - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/06/2022

115. Chuyên gia phân tích dữ liệu - Trung tâm Quản trị dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/06/2022

116. Trưởng nhóm đôn đốc thu hồi nợ gián tiếp qua điện thoại/Khối Ngân hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/06/2022

117. Chuyên viên chính Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 06/06/2022

118. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/06/2022

119. Trưởng nhóm quản lý phân tích dữ liệu (Mảng Phân tích dữ liệu)/ Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/06/2022

120. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 05/06/2022

121. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 04/06/2022

122. Chuyên viên/Chuyên viên chính Dịch vụ giao dịch - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/06/2022

123. Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/05/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12