TPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Trưởng bộ phận Marketing/Giám đốc Marketing chuyên trách - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/09/2022

2. Chuyên viên Cao cấp Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/09/2022

3. Chuyên viên Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 05/09/2022

4. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/09/2022

5. Trưởng nhóm kinh doanh LiveBank - Trung tâm Kinh doanh LiveBank - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 03/09/2022

6. Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 03/09/2022

7. CVC/CVCC Quản lý ngân sách và Dịch vụ Nội bộ - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2022

8. Chuyên viên Kiểm thử phần mềm tự động - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2022

9. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2022

10. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2022

11. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/09/2022

12. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 02/09/2022

13. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/08/2022

14. Chuyên viên chính/chuyên viên Tác nghiệp Giao dịch nguồn vốn, Thị trường tiền tệ, Đầu tư và Lưu ký
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/08/2022

15. Chuyên viên tố tụng - Trung tâm Thu giữ Tài sản bảo đảm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/08/2022

16. Nhân viên/Chuyên viên thu giữ Tài sản bảo đảm - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 28/08/2022

17. Chuyên viên/Chuyên viên chính kinh doanh LiveBank - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/08/2022

18. Chuyên viên Kiểm soát sau - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/08/2022

19. Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng (BPM/EBank/Thẻ) - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/08/2022

20. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/08/2022

21. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích dữ liệu Bộ phận Phân tích và khai thác dữ liệu (Advanced Analytics) – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/08/2022

22. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị Danh mục thuật ngữ nghiệp vụ (Data Steward) Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/08/2022

23. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quy hoạch và Phát triển NNL tiềm năng - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/08/2022

24. Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển NNL tiềm năng - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/08/2022

25. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích dữ liệu (BI Analytics)- Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 21/08/2022

26. Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2022

27. Chuyên viên Quản trị dự án - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2022

28. Chuyên viên/chuyên viên chính Tài trợ thương mại - Phòng Thanh toán quốc tế - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2022

29. Chuyên viên/Chuyên viên chính phân quyền ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/08/2022

30. Chuyên viên/Chuyên viên chính Hỗ trợ giao dịch - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/08/2022

31. Chuyên viên chính Đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/08/2022

32. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/08/2022

33. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/08/2022

34. Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán Miền Nam (Khối NHDN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/08/2022

35. Nhân viên Kinh doanh sản phẩm Trả lương
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/08/2022

36. Giao dịch viên Hội sở - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 08/08/2022

37. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang
- Hạn nộp: 08/08/2022

38. Cộng tác viên Công nghệ số - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/08/2022

39. Chuyên viên cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/08/2022

40. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị khai thác dữ liệu (Data Curator) Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/08/2022

41. Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh sản phẩm bảo lãnh - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp  (Hết hạn)
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 07/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12