Chuyên viên cao cấp Giao dịch Tín dụng

ỨNG TUYỂN:

vib amp

Ngân hàng Quốc Tế

VIB BANK

www.vib.com.vn

Ngân hàng VIB Tuyển Dụng:


CHUYÊN VIÊN CAO CẤP GIAO DỊCH TÍN DỤNG

CHI NHÁNH TUYỂN DỤNG:  Cần Thơ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ GDTD đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của các ĐVKD.
– Thực hiện việc đăng nhập và theo dõi khoản vay trên hệ thống theo quy định hiện hành của VIB.
– Thực hiện việc giải ngân / thu nợ / cơ cấu nợ theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền.
– Thực hiện kiểm tra hồ sơ thực hiện giao dịch, đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của VIB.
– Soạn thảo các hợp đồng tín dụng / hợp đồng đảm bảo tiền vay /khế ước nhận nợ / hợp đồng bảo lãnh, chứng từ bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt.
– Thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
– Thực hiện việc xuất / nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định VIB.
– Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cam kết với ĐVKD.

YÊU CẦU:
– Nội bộ:
+ Trưởng BP GDTD: báo cáo trực tiếp;
+ GĐ/TP/TBP GDTD Vùng: báo cáo gián tiếp;
+ RMs: cung cấp/tư vấn nghiệp vụ;
– Bên ngoài:
+ Khách hàng: thực hiện GD công chứng và đăng ký GD đảm bảo; cung cấp dịch vụ
+ Cơ quan bên ngoài: Phòng công chứng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm đăng ký GDBĐ – Bộ Tư Pháp

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 15/11/2015
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN tại: careers.vib.com.vn


Xem Thêm: Ngân hàng VIB Tuyển dụng

guest
0 Bình Luận