Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng

ỨNG TUYỂN:

vib amp

Ngân hàng Quốc Tế

VIB BANK

www.vib.com.vn

Ngân hàng VIB Tuyển Dụng:


CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

NƠI LÀM VIỆC:  Cần Thơ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Tài chính:
+ Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu KPIs ngân hàng giao nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân và đơn vị
+ Thực hiện các chỉ tiêu KPIs tài chính khác được giao hàng năm
+ Thực hiện thu hút và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm của VIB +
– Triền khai công việc
+ Tham gia các cuộc họp SSM, thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh cá nhân
+ Chăm sóc và khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới
+ Thực hiện bán chéo các sản phẩm của ngân hàng
+ Thẩm định và lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ tín dụng, trình kí các cấp liên quan & theo dõi quá trình giải ngân
+ Quản lý và theo dõi kỳ hạn trả nợ của khách hàng, đảm bảo thực hiện nhắc nợ đối với các khách hàng trong hạn + Đôn đốc Thu hồi Nợ đối với các khách hàng đến hạn
+ Phối hợp thu hồi nợ hỗ trợ công tác thu hồi các khoản Nợ quá hạn nếu có
+ Giám sát khách hàng tín dụng sau khi đã giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ
+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị +
– Tuân thủ/Kiểm soát rủi ro
+ Đảm bảo tuân thủ các chính sách quy trình nghiệp vụ, quy định của VIB và pháp luật
+ Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hồ sơ tín dụng do mình phát vay
+ Quản lý thu hồi nợ quá hạn và nhắc nhở khách hàng trả nợ một cách hiệu quả
+ Thực hiện tuân thủ 5 giá trị cốt lõi của VIB
+ Đảm bảo chất lượng và mức độ đầy đủ hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng
– Dịch vụ khách hàng
+ Đảm bảo chuẩn mực dịch vụ khách hàng, phù hợp với các tiêu chuẩn và chất lượng của VIB
+ Xây dựng quan hệ với đơn vị kinh doanh để phát triển mạng lưới, thúc đẩy giới thiệu khách hàng nội bộ giữa các ĐVKD
+ Xây dựng quan hệ với các phòng ban VIB khác
– Quản lý nhân sự
+ Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng

YÊU CẦU:
– Phẩm chất năng lực và kinh nghiệm
+ Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính
+ Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới
+ Có ít nhất trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triên khách hàng
– Hiểu biết và kĩ năng
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt
+ Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương
+ Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 01/03/2016
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN tại: careers.vib.com.vn


Xem Thêm: Ngân hàng VIB Tuyển dụng

guest
0 Bình Luận