Vietcombank Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hòa Bình, VN

[Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Yên Bái, VN

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bạc Liêu] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bạc Liêu, VN

[Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Cần Thơ, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bình Định, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Phú Thọ, VN

[Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Dương, VN

[Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Thanh Hóa, VN

[Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Ninh, VN

[Ba đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Phú Yên, VN

[Quảng Trị] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Trị, VN

[Hội An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Nam, VN

[Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, VN

[Tân Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Lạng Sơn, VN

[Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, VN

[Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bắc Ninh, VN

[Hùng Vương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Ninh, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Bắc Hà Tĩnh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hà Tĩnh, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[V.2023_Bắc Gia Lai] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Gia Lai, VN

[V.2023_Đà Nẵng] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Đà Nẵng, VN

[V.2023_Lâm Đồng] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, VN

[V.2023_Khánh Hòa] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, VN

[V.2023_Long An] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Long An, VN

[V.2023_Nghệ An] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Quảng Nam, VN

[V.2023_Khánh Hòa] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, VN

[V.2023_Nghệ An] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Lâm Đồng] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, VN

[V.2023_Tây Bắc Giang] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[V.2023_Phú Yên] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Phú Yên, VN

[V.2023_Phú Quốc] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Kiên Giang, VN

[V.2023_Quảng Nam] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Quảng Nam, VN

[V.2023_Sài Thành] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Bình Dương, VN

[V.2023_Tây Sài Gòn] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Tân Bình Dương] NV ngân quỹ
- Tuyển dụng tại: Bình Dương, VN

[V.2023_Khánh Hòa] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, VN

[V.2023_Tây Bắc Giang] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Bắc Giang, VN

[V.2023_Bắc Gia Lai] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: Gia Lai, VN

[V.2023_Sài Thành] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Phú Yên] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: Phú Yên, VN

[V.2023_Nam Hải Phòng] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[V.2023_Vinh] CV nhân sự
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Vinh] CV công nghệ thông tin
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Đồng Tháp, VN

[V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Quảng Nam, VN

[V.2023_Tây Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Yên Bái, VN

[V.2023_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Yên Bái, VN

[V.2023_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Nghệ An, VN

[V.2023_Tân Bình Dương] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Bình Dương, VN

[V.2023_Phú Yên] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Phú Yên, VN

[V.2023_Sài Thành] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[V.2023_Chí Linh] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Hải Dương, VN

[V.2023_Vĩnh Phúc] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Vĩnh Phúc, VN

[V.2023_Quảng Trị] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Quảng Trị, VN

[V.2023_Chí Linh] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Hải Dương, VN

[V.2023_Nghi Sơn] CV khách hàng
- Tuyển dụng tại: Thanh Hóa, VN

[V.2023_Nghi Sơn] CV kế toán/GDV
- Tuyển dụng tại: Thanh Hóa, VN

[TT TTTM] CV Quy trình và tư vấn nghiệp vụ
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[PTSPBL]_Chuyên viên Nhóm HĐV, Bancas, Đầu tư
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[PTSPBL]_Chuyên viên Nhóm dịch vụ gia tăng trên tài khoản
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[PTSPBL]_Chuyên viên Nhóm sản phẩm Tín dụng bán lẻ
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Ban Khách hàng FDI] CV quan hệ khách hàng (RM) tiếng Hàn
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Tân Bình] Chuyên viên Hành chính quản trị
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Trường Đào tạo] CV giám sát dịch vụ khách sạn
- Tuyển dụng tại: Hưng Yên, VN

[AML] Cán bộ triển khai dự án (mảng nghiệp vụ PCRT)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[AML] Cán bộ triển khai dự án (mảng CNTT)
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên DevOps
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
- Tuyển dụng tại: Hà Nội, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Hậu Giang, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Quảng Bình, VN

[IV.2023_Đông Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[IV.2023_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: Hải Phòng, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Tuyển dụng tại: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Hậu Giang, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Tuyển dụng tại: Quảng Bình, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: