Vietcombank Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [TT NHS] CV thiết kế UI/UX
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 2. [Vinh] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 3. [Sở Giao dịch] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 4. [Sở giao dịch] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 5. [Vinh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 6. [Bộ phận KHDN lớn phía Nam] CV Quản lý quan hệ khách hàng (RM)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 7. [Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Sơn La, VN
 8. [Thanh Xuân] Nhân viên lái xe
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 9. [QLRRTD] NVHTKD gián tiếp - Nhóm Định lượng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 10. [QLRRTD] Chuyên viên Nhóm Định lượng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 11. NV HTKD Gián tiếp dự án GLIMS
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 12. Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Nhóm HĐV, Bancas/Đầu tư và Dịch vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 13. Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Nhóm SP thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 14. Chuyên viên Phòng Chinh sách khách hàng bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 15. Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Nhóm SP Tín dụng bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 16. [Thanh Xuân] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 17. [Vĩnh Long] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long, VN
 18. [Nghi Sơn] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 19. [Nghi Sơn] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 20. [Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 21. [Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 22. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 23. [Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 24. [Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
 25. [Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 26. [Ba Đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 27. [Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 28. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 29. [Nam Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN
 30. [Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 31. [Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 32. [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN
 33. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 34. [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
 35. [Tân Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 36. [Hải Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Dương, VN
 37. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 38. [Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 39. [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 40. [Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 41. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 42. [Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 43. [ĐỒNG NAI] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 44. [Nam Hải Phòng] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 45. [TP. Hồ Chí Minh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 46. [Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 47. [Phú Yên] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Phú Yên, VN
 48. [Kon Tum] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Kon Tum, VN
 49. [Bắc Giang] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 50. [Đông Bình Dương] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 51. [Nam Đồng Nai] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 52. [Hòa Bình] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 53. [Hưng Yên] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
 54. [Lào Cai] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Lào Cai, VN
 55. [Nam Sài Gòn] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 56. [Nhơn Trạch] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 57. [Phú Quốc] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 58. [Bến Tre] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Bến Tre, VN
 59. [Đông Bình Dương] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 60. [Đông Hà Nội] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 61. [Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 62. [Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 63. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 64. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 65. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 66. [Đông Đồng Nai] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 67. [Nam Hà Nội] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 68. [Ninh Thuận] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 69. [Đông Anh] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 70. [Ba Đình] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 71. [Bắc Hà Nội] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 72. [Quảng Bình] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 73. [Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 74. [Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Đắk Nông, VN
 75. [Đông Anh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 76. [Bắc Hà Nội] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 77. [Phố Hiến] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
 78. [Hoàn Kiếm] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 79. [Gia Định] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 80. [Đông Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 81. [Đồng Tháp] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN
 82. [Hà Nội] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 83. [Hòa Bình] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 84. [Hội An] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Quảng Nam, VN
 85. [Hưng Yên] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
 86. [Nhơn Trạch] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 87. [Phú Quốc] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 88. [Phú Yên] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Phú Yên, VN
 89. [Tân Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 90. [Thăng Long] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 91. [Thành Công] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 92. [TP. Hồ Chí Minh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 93. [Thủ Thiêm] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 94. [Kiên Giang] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 95. [Nam Sài Gòn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 96. [Vinh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 97. [Vĩnh Long] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long, VN
 98. [Vũng Tàu] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN
 99. [Kon Tum] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Kon Tum, VN
 100. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 101. [Bình Tây] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 102. [Đông Bình Dương] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 103. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 104. [Bắc Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 105. [Bắc Giang] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 106. [Bình Dương] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 107. [Bình Tây] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 108. [An Giang] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: An Giang, VN
 109. [Hà Nam] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hà Nam, VN
 110. [Long An] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 111. [Long An] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 112. [Tây Sài Gòn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 113. [Tây Long An] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 114. [Tây Long An] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 115. [Nam Định] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Nam Định, VN
 116. [Nam Định] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Nam Định, VN
 117. [Kỳ Đồng] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 118. [Sài Gòn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 119. [Đông Anh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 120. [Biên Hòa] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 121. [Biên Hòa] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 122. [Quảng Trị] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp
  - Nơi làm việc: Quảng Trị, VN
 123. [Tây Long An] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 124. [Nghi Sơn] CV nhân sự
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 125. [Đắk Nông] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Đắk Nông, VN
 126. [Bảo Lộc] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 127. [Chí Linh] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hải Dương, VN
 128. [Cần Thơ] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, VN
 129. [Cần Thơ] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, VN
 130. [Đắk Lắk] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 131. [Hải Phòng] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 132. [Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 133. [Kinh Bắc] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
 134. [Kinh Bắc] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
 135. [Bình Phước] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bình Phước, VN
 136. [Chí Linh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Hải Dương, VN
 137. [Móng Cái] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 138. [Tây Long An] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Long An, VN
 139. [Yên Bái] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Yên Bái, VN
 140. [Phú Nhuận] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 141. [Nghi Sơn] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 142. [Tân Định] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 143. [Tây Bắc Giang] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 144. [Tây Bắc Giang] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 145. [Đồng Nai] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 146. [Tây Bắc Giang] CV nhân sự
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 147. [Tân Định] CV công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 148. [Tây Bắc Giang] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 149. [Tây Ninh] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, VN
 150. [Nghi Sơn] NV ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 151. [Nghi Sơn] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 152. [Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 153. [Bà Rịa] CV khách hàng
  - Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN
 154. [Bà Rịa] CV kế toán/GDV
  - Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN
 155. [QLRRTH] CV Kiểm định mô hình
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 156. [Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Sơn La, VN
 157. [Hậu Giang] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 158. [Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 159. [Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, VN
 160. [Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 161. [Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 162. [Bắc Hà Tĩnh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN
 163. [Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 164. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 165. [THỦ THIÊM] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 166. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 167. [AN GIANG] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: An Giang, VN
 168. [Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 169. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 170. [Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 171. [Tân Sơn Nhất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 172. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 173. [Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Yên Bái, VN
 174. [Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Bình Định, VN
 175. [Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 176. [Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 177. [Quảng Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 178. [Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 179. [Hạ Long] CV khách hàng có kinh nghiệm
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 180. [TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 181. [TT NHS] CV phát triển phần mềm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 182. [TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 183. [TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 184. [TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 185. [TT NHS] Chuyên viên quản lý chất lượng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 186. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 187. [TT NHS] CV Marketing số
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 188. [TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 189. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 190. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 191. [TT NHS] CV Quản trị Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 192. [TT NHS] CV bảo đảm an toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 193. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 194. [TT NHS] CV phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 195. [TT NHS] Chuyên viên DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: