Vietcombank Tuyển dụng Tháng 5/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 5/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Sơn La, VN

[Thanh Xuân] Chuyên viên khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hậu Giang] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

Phó Trưởng Phòng Giao dịch VCB Bạc Liêu
-Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN

Trưởng phòng giao dịch VCB Hải Phòng
-Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[QLRRTD] CV Quản lý danh mục
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Định chế tài chính] Chuyên viên RM
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLRR hoạt động] CV QLRRHĐ Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLRR hoạt động] Chuyên viên QLRRHĐ
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[PTKS&ĐT] CV phát triển đối tác
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[PTKS&ĐT] CV phát triển quản lý kênh số Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT QLVHBL] CV Quản lý chất lượng dịch vụ bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hùng Vương] CV khách hàng
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Gia Lai] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Gia Lai, VN

[Hà Nội] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[SÓC TRĂNG] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Sóc Trăng, VN

[Chương Dương] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hà Tĩnh] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN

[Phú Yên] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Phú Yên, VN

[Thăng Long] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Đắk Nông] CV khách hàng
-Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[Hà Tĩnh] CV kế toán/GDV
-Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN

[Phú Yên] CV kế toán/GDV
-Nơi làm việc: Phú Yên, VN

[Đắk Nông] CV kế toán/GDV
-Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[Hà Nội] CV công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hùng Vương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[SÓC TRĂNG] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Sóc Trăng, VN

[AN GIANG] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: An Giang, VN

[Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[AN GIANG] CV khách hàng
-Nơi làm việc: An Giang, VN

[GS&KTHĐ] CV Giám sát và kiểm tra hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[PDTD TP. HCM] CV Phê duyệt tín dụng
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Văn phòng] Nhân viên Lễ tân
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLRR Tích hợp] Chuyên viên Kiểm định mô hình
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[PTKS&ĐT] CV PT số hóa các SPBL và tiện ích số
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT QLVHBL] CV Thanh toán thẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT xử lý tiền mặt tại TP HCM] Thanh toán viên
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[TT xử lý tiền mặt tại TP HCM] Nhân viên Kiểm Ngân
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[TT hỗ trợ khách hàng] NV HTKD Gián tiếp hỗ trợ bán hàng & chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLRRTD] CV Chính sách tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT hỗ trợ khách hàng] CV Dịch vụ khách hàng tại HN
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT hỗ trợ khách hàng] CV Dịch vụ khách hàng tại TP HCM
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Ban MS&QLTS] Chuyên viên Ban mua sắm & QLTS
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hạ Long] CV khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Marketing số
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phân tích dữ liệu
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên DevOps
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV bảo đảm an toàn thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên quản lý chất lượng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Quản trị Ứng dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại Hà Nội)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Sở Giao dịch] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Sở giao dịch] CV Khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Vinh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Vinh] CV Khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Đông Hải Phòng] CV khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Sơn La, VN

[Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
-Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Đông Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[ĐỒNG NAI] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hải Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Long An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Long An, VN

[Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Nam Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN

[Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Quảng Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Sơn Nhất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tây Hồ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Ba Đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Lạng Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
-Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

 

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: