Vietcombank Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Hạ Long] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 2. [Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 3. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 4. [TT NHS] Chuyên viên quản lý chất lượng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 5. [Nhóm Định lượng] Chuyên viên phân tích định lượng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 6. [TT NHS] CV phân tích dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 7. [TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 8. [TT NHS] CV Quản trị Ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 9. [TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 10. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 11. [TT NHS] CV Marketing số
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 12. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 13. [TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 14. [TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 15. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 16. [TT NHS] Chuyên viên DevOps
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 17. [TT NHS] CV phát triển phần mềm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 18. [TT NHS] CV bảo đảm an toàn thông tin
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 19. [TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 20. [Nhóm Định lượng] NVHTKD gián tiếp
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 21. [TT NHS] CV thiết kế UI/UX
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 22. NV HTKD Gián tiếp dự án GLIMS
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 23. [Basel II] Thành viên Tổ Quản lý
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 24. [Vinh] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 25. [Sở Giao dịch] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 26. [Sở giao dịch] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 27. [Vinh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 28. [Đông Hải Phòng] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 29. [Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 30. [Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 31. [Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
 32. [Đông Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 33. [Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
 34. [Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 35. [Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 36. [Nam Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN
 37. [Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 38. [Tân Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 39. [Quảng Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 40. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 41. [Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 42. [Long An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Long An, VN
 43. [Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 44. [Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 45. [Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 46. [Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 47. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 48. [ĐỒNG NAI] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 49. [Tân Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 50. [Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 51. [Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 52. [Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 53. [Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 54. [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
 55. [Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 56. [Ba Đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 57. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 58. [Tân Sơn Nhất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 59. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 60. [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 61. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 62. [Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 63. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 64. [Hải Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Dương, VN
 65. [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN
 66. [Lạng Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
 67. [Tây Hồ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 68. [Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 69. [Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 70. [TTCNTT] CV quản trị hạ tầng - Quản trị triển khai an toàn bảo mật
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 71. [TTCNTT] CV quản trị hạ tầng - hệ thống mạng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 72. [TTCNTT] CV phát triển ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 73. [Quản trị] Bác sỹ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 74. [Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 75. [Hậu Giang] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 76. Phó Trưởng Phòng Giao dịch VCB Bạc Liêu
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 77. [Hùng Vương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 78. [SÓC TRĂNG] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Sóc Trăng, VN
 79. [Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 80. [AN GIANG] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: An Giang, VN
 81. [TT xử lý tiền mặt tại TP HCM] Nhân viên Kiểm Ngân
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 82. [TT xử lý tiền mặt tại TP HCM] Thanh toán viên
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: