VPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 2. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 3. Chuyên Viên Cao Cấp Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 4. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm (Mảng Onboarding) - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 5. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm (Mảng Cho Vay Online) - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 6. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Đà Lạt - Lâm Đồng - TA072
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 7. Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 8. Chuyên Viên Chính Rủi Ro Hoạt Động - Hà Nội - TA084
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 9. Trưởng Phòng Kinh Doanh Kênh Tiểu Thương - Vĩnh Phúc - TA112
  -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 10. Giám Đốc Trung Tâm Thế Chấp - Hà Nội - TA112
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 11. Cộng Tác Viên Phát Hành Thẻ - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 12. Cộng Tác Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ Và Vận Hành Số - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 13. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ Và Vận Hành Số - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 14. Chuyên Viên Chính Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hải Phòng - TA050
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 16. Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA112
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 17. Giám Đốc Chi Nhánh - Cẩm Phả - Quảng Ninh - TA050
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 18. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc - TA092
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 19. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - Hồ Chí Minh - TA115
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 20. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA115
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 21. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 22. Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 23. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - An Giang - TA108
  -Nơi làm việc: An Giang
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 24. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA108
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 25. Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế - Trung Tâm Truyền Thông Và Tiếp Thị - Hà Nội - TA109
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 02/02/2022
 26. Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Kế Hoạch Và Phân Tích Kinh Doanh - Hà Nội - TA112
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 27. Chuyên Viên Nghiệp Vụ Thị Trường Tài Chính - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 28. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA107
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 29. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An - TA079
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 30. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Phòng Kinh Doanh Giải Pháp Thanh Toán - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 31. Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Mảng Kế Hoạch Đào Tạo - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA072
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 32. Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Và Phát Triển (RC) - Hồ Chí Minh - TA072
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 33. Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Phân Khúc Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA104
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 34. Giao Dịch Viên - Bình Dương, An Giang - TA047
  -Nơi làm việc: An Giang, Bình Dương
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 35. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Miền Tây - TA115
  -Nơi làm việc: Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 36. Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 37. Thực Tập Sinh Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 38. Nhân Viên/Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 39. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - KHDN Lớn Và Đầu Tư - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 40. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Thuận, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Bình Định - TA014
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Thuận
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 41. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Ninh Thuận - TA111
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 42. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng - Hà Nội - TA107
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 43. Chuyên Viên Chính Quản Trị Dữ Liệu - Hà Nội - TA092
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 11/01/2022
 44. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - Tiền Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Cần Thơ - TA108
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang
  -Hạn nộp: 10/02/2022
 45. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 46. Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 47. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Phòng FDI - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 17/01/2022
 48. Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 49. Giao Dịch Viên - Bắc Ninh - TA095
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 50. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Đà Nẵng - TA107
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 51. Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA107
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 52. Trưởng Phòng Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội - TA091
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 53. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang - TA014
  -Nơi làm việc: Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, An Giang, ...
  -Hạn nộp: 16/02/2022
 54. Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 55. Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu - TA014
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  Bà Rịa và Vũng Tàu
  Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 56. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Và Quản Lý Tín Dụng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 57. Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Khúc Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 58. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh - TA080
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 59. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre - TA080
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre, An Giang, Bình Dương, ...
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 60. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau, Kiên Giang - TA092
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Dương
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 61. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA098
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 62. Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Thế Chấp - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 63. Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Thế Chấp - Quảng Ninh - TA050
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 64. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Quảng Ninh - TA050
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 65. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quảng Ninh - TA050
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 66. Senior Operator - Hà Nội - TA113
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 67. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường - Hà Nội - TA097
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 68. Giao Dịch Viên - Vũng Tàu - TA047
  -Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  -Hạn nộp: 13/01/2022
 69. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 70. Quản Lý Dự Án - Số Hóa Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 71. Project Manager - Sáng Kiến Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 72. Project Manager - Sáng Kiến Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 73. Quản Lý Dự Án - Số Hóa Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 11/01/2022
 74. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 11/01/2022
 75. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hồ Chí Minh - TA047
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 76. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh, Vũng Tàu - TA047
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 77. Collection Data Analyst - Hà Nội - TA083
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 78. Model Validation Intern - Hà Nội - TA083
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 23/01/2022
 79. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý Dự Án - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 80. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Marketing Sản Phẩm - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 81. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Phú Thọ - TA112
  -Nơi làm việc: Phú Thọ
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 82. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Vĩnh Phúc - TA112
  -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 83. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 84. Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN & KH SME - Hồ Chí Minh - TA047
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 85. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA080
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 07/02/2022
 86. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Bến Tre - TA080
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Bình Dương, ...
  -Hạn nộp: 07/02/2022
 87. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Lâm Đồng - TA072
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 88. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - An Giang - TA072
  -Nơi làm việc: An Giang
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 89. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hà Nội, Hưng Yên - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hưng Yên
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 90. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Hà Nội - TA083
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 91. Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 92. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính - Hồ Chí Minh - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 09/01/2022
 93. Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm Tập Trung - Hà Nội - TA091
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 04/01/2022
 94. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp Micro SME - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA071
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 95. Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Phi Tín Dụng - Hà Nội - TA071
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 96. Cộng Tác Viên Giao Dịch Viên - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - TA095
  -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 06/01/2022
 97. Chuyên Viên Cao Cấp Ứng Dụng Tự Động Hóa - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 06/01/2022
 98. Chuyên Viên Chính Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng SME - Hà Nội - TA084
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 06/02/2022
 99. Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 18/01/2022
 100. Trưởng Phòng Trung Tâm Thế Chấp - Đồng Nai - TA111
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 101. Project Manager - Hà Nội - TA030
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 17/01/2022
 102. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Kiểm Toán Khách Hàng Lớn - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 06/01/2022
 103. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Chính Sách Kiểm Toán Và Tổng Hợp - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 104. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định Tín Dụng KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 06/01/2022
 105. Giao Dịch Viên - Hà Nam - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nam
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 106. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Chi Nhánh Miền Bắc - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 107. Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA092
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 108. Chuyên Viên Chính Báo Cáo Phân Tích Kinh Doanh - Hà Nội - TA092
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 109. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Yên, Đak Nông, Kon Tum - TA084
  -Nơi làm việc: Phú Yên, Kon Tum, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Nông
  -Hạn nộp: 05/02/2022
 110. Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 111. Nhân Viên/Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 112. Giao Dịch Viên - Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng - TA085
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 113. Kiểm Soát Viên Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA091
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 114. Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 115. Chuyên Viên Chính Phát Triển Kinh Doanh Sản Phẩm Vay Online - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 116. Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Phân Tích - Hà Nội - TA084
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 117. Giám Đốc Chi Nhánh - Quảng Ngãi - TA072
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  -Hạn nộp: 01/02/2022
 118. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 119. Chuyên Viên Chính Thúc Đẩy Hiệu Quả - Phòng Thẻ Doanh Nghiệp Và Các Giải Pháp Thanh Toán - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 120. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 121. Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Hà Nội - TA084
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 122. Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Phân Tích - Hồ Chí Minh - TA084
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 123. Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA084
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 124. Chuyên Viên Chính Chính Sách IFRS - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 125. Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Hệ Thống ERP SAP - Phân Hệ Tài Chính - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 126. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - (RM) – Phòng FDI – Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 127. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 128. Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Trải Nghiệm Người Dùng - Hà Nội - TA050
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 129. Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA091
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/01/2022
 130. Chuyên Viên Quản Lý Dữ Liệu Và Phát Triển Hệ Thống Báo Cáo Tuân Thủ - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 131. Credit Risk Model Validation Senior - Hà Nội - TA083
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 23/01/2022
 132. Nhân Viên/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội, Bình Định - TA083
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  Bình Định
  -Hạn nộp: 23/01/2022
 133. Business Analyst/Data Analyst - DWH Project - Hà Nội - TA003
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 134. Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng - Hà Nội - TA085
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 23/01/2022
 135. Trợ Lý Giám Đốc Bán Sản Phẩm Thị Trường Tài Chính - Hồ Chí Minh - TA047
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 12/02/2022
 136. IT Business Architect (Kiến Trúc Sư Nghiệp Vụ) - Hà Nội - TA099
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 137. Chuyên Viên Chính Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định Tín Dụng KHCN&SME Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA100
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 138. Thực Tập Sinh Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA095
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 139. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hải Dương - TA050
  -Nơi làm việc: Hải Dương
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 140. Chuyên Viên Cao Cấp Tài Chính Quản Trị - BF Collection - Hà Nội - TA091
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 19/01/2022
 141. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Hồ Chí Minh - TA080
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 14/02/2022
 142. Chuyên Viên Chính Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA100
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 143. Giám Đốc Chi Nhánh - Khu Vực Miền Tây - TA110
  -Nơi làm việc: Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 144. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Bến Tre - TA110
  -Nơi làm việc: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Bến Tre, ...
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 145. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA016
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 146. Chuyên Viên Chính Tư Vấn Bảo Hiểm AIA - Hồ Chí Minh - TA014
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 18/01/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

guest
0 Bình Luận