VPBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

NƠI LÀM VIỆC

NGÀY ĐĂNG TUYỂN

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN & KH SME - Hồ Chí Minh - TA047 Hồ Chí Minh 08/01/2022
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA080 Hồ Chí Minh 08/01/2022
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Bến Tre - TA080 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Bến Tre 08/01/2022
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Lâm Đồng - TA072 Lâm Đồng 08/01/2022
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - An Giang - TA072 An Giang 08/01/2022
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hà Nội, Hưng Yên - TA050 Hà Nội, Hưng Yên 08/01/2022
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Hà Nội - TA083 Hà Nội 08/01/2022
Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA085 Hà Nội 08/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính - Hà Nội - TA085 Hà Nội 09/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm Tập Trung - Hà Nội - TA091 Hà Nội 04/01/2022
Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA071 Hà Nội 08/01/2022
Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Phi Tín Dụng - Hà Nội - TA071 Hà Nội 08/01/2022
Cộng Tác Viên Giao Dịch Viên - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - TA095 Vĩnh Phúc 06/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Ứng Dụng Tự Động Hóa - Hà Nội - TA095 Hà Nội 06/01/2022
Chuyên Viên Chính Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng SME - Hà Nội - TA084 Hà Nội 06/01/2022
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050 Hà Nội 08/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế - Trung Tâm Truyền Thông Và Tiếp Thị - Hà Nội - TA109 Hà Nội 02/01/2022
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội, Nam Định - TA104 Hà Nội, Nam Định 29/12/2021
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Các Tỉnh Duyên Hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - TA014 Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Nghệ An 10/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng - Hà Nội - TA095 Hà Nội 30/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm (Mảng Onboarding) - Hà Nội - TA050 Hà Nội 31/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm (Mảng Cho Vay Online) - Hà Nội - TA050 Hà Nội 31/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Trung Tâm Phân Khúc HHB Và SP Cho Vay Tín Chấp - Hồ Chí Minh - TA016 Hồ Chí Minh 20/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả (Nhóm Chính Sách Bán Hàng) - Trung Tâm Phân Khúc HHB Và SP Cho Vay Tín Chấp - Hồ Chí Minh - TA016 Hồ Chí Minh 20/12/2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110 Hồ Chí Minh 15/12/2021
Nhân Viên/Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam, Hải Phòng, Nghệ An - TA098 Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nam 10/12/2021
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA014 Hà Nội, Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Phú Thọ - TA112 Phú Thọ 08/01/2022
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Vĩnh Phúc - TA112 Vĩnh Phúc 08/01/2022
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hà Nội - TA050 Hà Nội 08/01/2022
Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA095 Hà Nội 08/01/2022
Trưởng Phòng Trung Tâm Thế Chấp - Đồng Nai - TA111 Đồng Nai 08/01/2022
Project Manager - Hà Nội - TA030 Hà Nội 17/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Kiểm Toán Khách Hàng Lớn - Hà Nội - TA100 Hà Nội 06/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Chính Sách Kiểm Toán Và Tổng Hợp - Hà Nội - TA100 Hà Nội 08/01/2022
Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định Tín Dụng KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA100 Hà Nội 06/01/2022
Giao Dịch Viên - Hà Nam - TA095 Hà Nam 05/01/2022
Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Chi Nhánh Miền Bắc - Hà Nội - TA095 Hà Nội 05/01/2022
Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA092 Hà Nội 05/01/2022
Chuyên Viên Chính Báo Cáo Phân Tích Kinh Doanh - Hà Nội - TA092 Hà Nội 05/01/2022
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Yên, Đak Nông, Kon Tum - TA084 Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Yên, Đak Nông, Kon Tum 05/01/2022
Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp - Hà Nội - TA050 Hà Nội 05/01/2022
Nhân Viên/Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA050 Hà Nội 05/01/2022
Giao Dịch Viên - Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng - TA085 Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng 05/01/2022
Kiểm Soát Viên Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA091 Hà Nội 05/01/2022
Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp - Hà Nội - TA050 Hà Nội 05/01/2022
Chuyên Viên Chính Phát Triển Kinh Doanh Sản Phẩm Vay Online - Hà Nội - TA050 Hà Nội 02/01/2022
Senior System Analyst - Hà Nội - TA114 Hà Nội 02/01/2022
Senior Data Engineer - Hà Nội - TA114 Hà Nội 02/01/2022
Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Phân Tích - Hà Nội - TA084 Hà Nội 02/01/2022
IOS Developer - Hà Nội - TA114 Hà Nội 02/01/2022
Senior T24 Developer - Hà Nội - TA114 Hà Nội 02/01/2022
Senior iOS Developer - Hà Nội - TA105 Hà Nội 02/01/2022
Giám Đốc Chi Nhánh - Quảng Ngãi - TA072 Quảng Ngãi 01/02/2022
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định - TA097 Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định 02/01/2022
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014 Hồ Chí Minh 01/02/2022
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Hồ Chí Minh - TA014 Hồ Chí Minh 02/01/2022
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050 Hà Nội 04/01/2022
Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Hà Nội - TA084 Hà Nội 08/01/2022
Sr React Developer - Hà Nội - TA113 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Phân Tích - Hồ Chí Minh - TA084 Hồ Chí Minh 29/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA084 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên Chính Chính Sách IFRS - Hà Nội - TA095 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Hệ Thống ERP SAP - Phân Hệ Tài Chính - Hà Nội - TA095 Hà Nội 29/12/2021
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Vĩnh Phúc - TA092 Vĩnh Phúc 29/12/2021
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Phú Thọ - TA092 Phú Thọ 29/12/2021
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Hà Nội - TA050 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm - Hà Nội - TA050 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Trải Nghiệm Người Dùng - Hà Nội - TA050 Hà Nội 29/12/2021
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hưng Yên - TA112 Hưng Yên 29/12/2021
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Bắc Giang - TA112 Bắc Giang 29/12/2021
Trưởng Phòng Cao Cấp Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA100 Hà Nội 31/12/2021
Cộng Tác Viên Tuyển Dụng - Hà Nội - TA050 Hà Nội 15/12/2021
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An - TA079 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An 23/12/2021
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Quảng Bình, Quảng Ngãi - TA079 Quảng Bình, Quảng Ngãi 23/12/2021

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

vpbank thang 12
guest
0 Bình Luận