Đông Á Tuyển dụng Tháng 01/2024

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

IT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: