Đông Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Bình
- Hạn nộp: 31/03/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bình Định, Hà Nam, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/03/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nam, Hưng Yên, TP. Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/03/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Hưng Yên, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Hạn nộp: 31/03/2023

NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/03/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Kon Tum, Vĩnh Long
- Hạn nộp: 30/03/2023

IT - Chuyên viên Kiểm thử
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

IT - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

IT - Nhân viên Phát triển Ứng dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

IT - Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

NS - Nhân viên Chính sách Nhân sự
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/03/2023

NS - Nhân viên E-Learning
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/03/2023

MB - NV Quản trị tổng hợp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/03/2023

NS - NV Tuyển dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/03/2023

KD - Nhân viên Hỗ trợ giao dịch
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/03/2023

NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 28/02/2023

KT - Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2023

LD01 - Phó Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/03/2023

LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2023

LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/03/2023

LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 31/03/2023

LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 30/03/2023

LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 30/03/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 28/02/2023

TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 01/03/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 28/02/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 28/02/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 28/02/2023

TTDVKH (CSC) - NV Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

TTT/CN - Chuyên viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

KT - Nhân viên nghiệp vụ thanh toán trong nước
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2023

KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: