Đông Á Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 2. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 3. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 4. MB - NV Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 5. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 6. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 7. LD04 - Phó phòng KSRR hoạt động
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 8. MB - NV Quản trị tổng hợp
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 9. GSTT - Kiểm soát viên rủi ro hoạt động thường trực
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 10. LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 11. LD01 - Phó phòng Phát triển Sản phẩm thẻ và Thanh toán thẻ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 12. LD01 - Phó Giám Đốc PGD
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 13. LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 14. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 15. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 16. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 17. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 18. KT - Giao dịch viên
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 19. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 20. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Đăk Nông
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 21. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 22. LD02 - Giám Đốc PGD
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bến Tre
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 23. LD02 - Giám Đốc PGD
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Cần Thơ
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 24. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 25. LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Long An
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 26. NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 27. GSTT - Chuyên viên Pháp chế - Tuân thủ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 28. KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 29. KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 30. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 31. LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 32. LD02 - Giám Đốc PGD
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 33. TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 34. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 05/08/2023
 35. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: An Giang
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 36. IT - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 37. IT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 38. IT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 39. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ninh, TP. Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 40. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Nam, TP. Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 41. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Hà Nam, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 42. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 43. - Chi nhánh Tuyển dụng: Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp:
 44. HĐTD - NV Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 45. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Trà Vinh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 46. HC - Nhân viên Kỹ thuật
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 47. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Đắk Lắk, Kon Tum, Vĩnh Long
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 48. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 49. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 50. KT - Nhân viên Kế toán chi tiêu nội bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 51. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 52. QLCL - NV Quản lý chất lượng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 53. TTDVKH (CSC) - NV Dịch vụ khách hàng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 54. NS - NV Tuyển dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 55. QLNV - Nhân viên Quản lý thanh khoản
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/07/2023
 56. QLNV - Nhân viên Chính sách lãi suất
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/07/2023
 57. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 58. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 59. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 60. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 61. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bến Tre, Đăk Nông, Gia Lai
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 62. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Cà Mau
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 63. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Chi nhánh Tuyển dụng: Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 64. KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 65. KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
  - Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2023

YÊU CẦU

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: [ungtuyen url="http://tuyendung.dongabank.com.vn/jobs" content="tuyendung.dongabank.com.vn"]