Đông Á Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

IT - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2023

IT - CV Quản trị hệ thống Ứng dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2023

IT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2023

LD04 - Phó phòng Hành chánh
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/10/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 31/08/2023

NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD04 - Phó phòng KSRR hoạt động
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/09/2023

MB - NV Quản trị tổng hợp
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

GSTT - Kiểm soát viên rủi ro hoạt động thường trực
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/09/2023

LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD01 - Phó phòng Phát triển Sản phẩm thẻ và Thanh toán thẻ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD01 - Phó Giám Đốc PGD
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Đồng Nai
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Dương
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Thuận
- Hạn nộp: 30/08/2023

KT - Giao dịch viên
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/07/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: Đăk Nông
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/08/2023

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/07/2023

LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Long An
- Hạn nộp: 30/08/2023

GSTT - Chuyên viên Pháp chế - Tuân thủ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/10/2023

KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/10/2023

LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/08/2023

LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/08/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2023

TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 05/08/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: An Giang
- Hạn nộp: 31/07/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ninh, TP. Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: Quảng Nam, TP. Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Hà Nam, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/07/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Chi nhánh Tuyển dụng: Bình Định, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/07/2023

HĐTD - NV Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo
- Chi nhánh Tuyển dụng: Đắk Lắk
- Hạn nộp: 31/07/2023

QLCL - NV Quản lý chất lượng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/07/2023

TTDVKH (CSC) - NV Dịch vụ khách hàng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/07/2023

QLNV - Nhân viên Quản lý thanh khoản
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/07/2023

QLNV - Nhân viên Chính sách lãi suất
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/07/2023

KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2023

KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
- Chi nhánh Tuyển dụng: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: