Đông Á Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. KT - Nhân viên Kế toán thuế
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

2. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

3. NQ - Thủ quỹ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

4. IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

5. NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

6. LD01 - Phó phòng Dịch vụ khách hàng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

7. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

8. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2023

9. GSTT - Kiểm soát viên rủi ro hoạt động thường trực
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 31/12/2023

10. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/12/2023

11. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đăk Nông, Gia Lai
- Hạn nộp: 30/12/2023

12. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/11/2023

13. LD04 - Phó phòng Hành chánh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

14. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 28/12/2023

15. KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 28/12/2023

16. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

17. QTTH - NV Quản trị Tổng hợp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

18. KHCN - Chuyên viên Phát triển Sản phẩm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

19. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

20. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

21. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

22. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Đắk Lắk
- Hạn nộp: 30/11/2023

23. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/11/2023

24. QLNV - Nhân viên Quản lý thanh khoản
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/12/2023

25. NQ - Nhân viên Tiếp quỹ ATM
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/12/2023

26. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2023

27. TD - Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

28. HC - Nhân viên Kỹ thuật
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

29. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/12/2023

30. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

31. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

32. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 30/11/2023

33. TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

34. KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

35. KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

36. LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

37. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

38. KT - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/11/2023

39. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

40. LD02 - Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: Bến Tre, TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/11/2023

41. KHCN - Trưởng Bộ phận Hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

42. KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

43. KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: