Đông Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 30/06/2024
 2. QLNV - Nhân viên Quản lý thanh khoản
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 3. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Hạn nộp: 30/06/2024
 4. IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/05/2024
 5. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 22/05/2024
 6. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 15/05/2024
 7. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 15/05/2024
 8. IT - Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/05/2024
 9. IT - Chuyên viên Quản lý An ninh thông tin
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/05/2024
 10. IT - Nhân viên Phát triển Ứng dụng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/05/2024
 11. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 12. TTQT - NV Xử lý Thanh toán
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/04/2024
 13. MB - NV Quản trị tổng hợp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/05/2024
 14. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 15. QLNV - Nhân viên Kinh doanh vốn
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 16. KD - NV Kinh doanh Ngoại hối
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 17. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 29/04/2024
 18. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 19. KD - Nhân viên Quản lý Tài sản Nợ - Có
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 20. LD02 - Trưởng Phòng Quản trị Tổng hợp CN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 21. KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: