Đông Á Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 30/11/2022
KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ KINH DOANH - KHCN Toàn thời gian 30/11/2022
KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng TP. Hồ Chí Minh P. MARKETING & PTSP - KHỐI KHDN Toàn thời gian 30/11/2022
HC - Nhân viên Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN TẤT THÀNH Toàn thời gian 31/12/2022
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN ĐINH TIÊN HOÀNG Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
HC - Nhân viên Kỹ thuật Kiên Giang CN KIÊN GIANG Toàn thời gian 31/12/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN An Giang PGD CHÂU ĐỐC Toàn thời gian 30/11/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng TP. Hồ Chí Minh PGD BÌNH TÂY Toàn thời gian 31/10/2022
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 3 (CN LÊ VĂN SỸ CŨ) Toàn thời gian
KT - Giao dịch viên TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 3 (CN LÊ VĂN SỸ CŨ) Toàn thời gian 31/10/2022
TP. Hồ Chí Minh CN TÂN BÌNH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD BX MIỀN TÂY Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 5 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD AN ĐÔNG Toàn thời gian
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 5 Toàn thời gian 30/10/2022
TP. Hồ Chí Minh PGD QUẬN 8 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD BÌNH TÂN Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN TÂN BÌNH Toàn thời gian
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Phước CN BÌNH PHƯỚC Toàn thời gian 30/09/2022
QLND - Chuyên viên Kinh doanh vốn TP. Hồ Chí Minh P. KINH DOANH - KHỐI KDNV Toàn thời gian 31/08/2022
KT - Giao dịch viên Bình Phước CN BÌNH PHƯỚC Toàn thời gian 30/09/2022
LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN TP. Hồ Chí Minh CN PHÚ NHUẬN Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Dương PGD ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian 30/09/2022
KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Tây Ninh CN TÂY NINH Toàn thời gian 30/09/2022
IT - Nhân viên Điều phối dự án CNTT TP. Hồ Chí Minh P. ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CNTT Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Thủ quỹ TP. Hồ Chí Minh PGD QUẬN 8 Toàn thời gian 30/09/2022
LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh CN PHÚ NHUẬN Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN TẤT THÀNH Toàn thời gian
LD02 - Trưởng Phòng Quản trị Tổng hợp CN TP. Hồ Chí Minh PGD POUYUEN (PGD KCN POUYUEN CŨ) Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN TẤT THÀNH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD BÌNH TÂY Toàn thời gian
LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN TP. Hồ Chí Minh CN PHÚ NHUẬN Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN TÂN BÌNH Toàn thời gian
LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 7 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian
LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10 Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh CN GÒ VẤP Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian
QTTH - Chuyên viên Quản trị Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ KINH DOANH - KHCN Toàn thời gian 30/09/2022
LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN Toàn thời gian 30/09/2022
LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN Long An CN LONG AN Toàn thời gian 05/10/2022
LD02 - Giám Đốc PGD Bến Tre PGD BÌNH ĐẠI Toàn thời gian 30/09/2022
Kiên Giang PGD TÂN HIỆP Toàn thời gian
MAR - Trưởng Bộ phận Marketing TP. Hồ Chí Minh P. MARKETING & PTSP - KHỐI KHCN Toàn thời gian 30/09/2022
NS - NV Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh P. TUYỂN DỤNG - KHỐI QTNNL Toàn thời gian 30/09/2022
PC - Nhân viên Tuân thủ pháp lý TP. Hồ Chí Minh P. PHÁP CHẾ - KHỐI VẬN HÀNH Toàn thời gian 31/08/2022
LD01 - Phó Giám Đốc PGD Bến Tre PGD MỎ CÀY Toàn thời gian 30/11/2022
KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng TP. Hồ Chí Minh P. PTKD KHCN – KHỐI KHCN Toàn thời gian 30/09/2022
KT - Nhân viên Kế toán nội bộ Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 30/09/2022
HDTD - Nhân Viên Thẩm Định TP. Cần Thơ CN CẦN THƠ Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 30/09/2022
LD04 - Phó Phòng Pháp chế TP. Hồ Chí Minh P. PHÁP CHẾ - KHỐI VẬN HÀNH Toàn thời gian 30/09/2022
HC - Nhân viên Hành chánh quản trị TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH Toàn thời gian 30/09/2022
LD01 - Phó phòng Dịch vụ khách hàng - CN TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10 Toàn thời gian 01/11/2022
LD01 - Phó Giám Đốc PGD TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 7 Toàn thời gian 30/11/2022
HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU Toàn thời gian 30/09/2022
HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian 30/09/2022
Đắk Lắk PGD BUÔN HỒ Toàn thời gian
HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU Toàn thời gian 30/09/2022
Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian
Bình Thuận CN BÌNH THUẬN Toàn thời gian
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Phước CN BÌNH PHƯỚC Toàn thời gian 30/09/2022
KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU Toàn thời gian 30/09/2022
Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian
Bình Thuận CN BÌNH THUẬN Toàn thời gian
KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU Toàn thời gian 30/09/2022
Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian
Bình Thuận CN BÌNH THUẬN Toàn thời gian
KT - Giao dịch viên Đăk Nông CN ĐẮK NÔNG Toàn thời gian 30/09/2022
KT - Nhân viên Kế toán nội bộ Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian 30/09/2022
Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian
LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian 30/09/2022
NC - Nhân viên Quản lý và Triển khai chiến lược TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC - KHỐI CHIẾN LƯỢC Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân Bình Thuận PGD LAGI Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân Đồng Nai CN ĐỒNG NAI Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG Toàn thời gian 30/09/2022
TTT - Nhân viên Tạo dữ liệu thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN Toàn thời gian 30/09/2022
KT - Nhân viên Kế toán chi tiêu nội bộ TP. Hồ Chí Minh P. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KHỐI VH Toàn thời gian 20/09/2022
HC - Nhân viên Lái xe TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH Toàn thời gian 30/09/2022
HC - Nhân viên Bảo vệ TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH Toàn thời gian 30/08/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 22/08/2022
LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian 30/09/2022
LD02 - Giám Đốc PGD An Giang PGD LONG XUYÊN Toàn thời gian 30/09/2022
LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN An Giang CN AN GIANG Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng An Giang PGD CHÂU ĐỐC Toàn thời gian 30/08/2022
TTT/CN - Trưởng bộ phận Xử lý Dữ liệu TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN Toàn thời gian 06/12/2022
LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN TP. Hồ Chí Minh PGD POUYUEN (PGD KCN POUYUEN CŨ) Toàn thời gian 30/08/2022
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian 30/08/2022
LD02 - Giám Đốc PGD TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN ẢNH THỦ (PGD 24H SỐ 13 CŨ) Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh PGD Cách Mạng Tháng Tám (PGD CỘNG HÒA Cũ) Toàn thời gian 22/08/2022
TP. Hồ Chí Minh PGD QUẬN 12 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD POUYUEN (PGD KCN POUYUEN CŨ) Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD BÌNH TÂY Toàn thời gian
IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT TP. Hồ Chí Minh P. ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CNTT Toàn thời gian 30/08/2022
KT - Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM TP. Hồ Chí Minh P. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KHỐI VH Toàn thời gian 30/08/2022
HĐTD - Trưởng Bộ phận Quản lý Tín dụng TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KHỐI TÍN DỤNG Toàn thời gian 30/08/2022
LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN An Giang PGD CHÂU ĐỐC Toàn thời gian 16/08/2022
HDTD - Nhân Viên Thẩm Định TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Toàn thời gian 20/08/2022
TP. Hồ Chí Minh PGD BÌNH TÂY Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN ĐINH TIÊN HOÀNG Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 5 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN TẤT THÀNH Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 7 Toàn thời gian
NQ - Nhân viên Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1 Toàn thời gian 30/09/2022
TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10 Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN ẢNH THỦ (PGD 24H SỐ 13 CŨ) Toàn thời gian
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương PGD SÓNG THẦN Toàn thời gian 30/09/2022
HC - Nhân viên Lái xe Đắk Lắk PGD EATAM Toàn thời gian 30/09/2022
NQ - Nhân viên Kiểm ngân Đắk Lắk PGD BUÔN HỒ Toàn thời gian 30/09/2022
HC - Nhân viên Lái xe Đồng Nai CN ĐỒNG NAI Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Gia Lai CN GIA LAI Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương CN THUẬN AN Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Hậu Giang CN HẬU GIANG Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng TP. Hồ Chí Minh CN PHÚ NHUẬN Toàn thời gian 30/09/2022
TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bến Tre PGD GIỒNG TRÔM Toàn thời gian 30/09/2022
Sóc Trăng CN SÓC TRĂNG Toàn thời gian
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bến Tre PGD MỎ CÀY Toàn thời gian 30/09/2022
Bến Tre CN BẾN TRE Toàn thời gian
Sóc Trăng CN SÓC TRĂNG Toàn thời gian
TTT/CN - NV Phân tích Hoạt động thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN Toàn thời gian 30/11/2022
KTNB - Nhân viên Kiểm toán nội bộ TP. Hồ Chí Minh P. KIỂM TOÁN NB - HS Toàn thời gian 30/09/2022
KHDN - Chuyên viên Quản lý Kinh doanh TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ KINH DOANH - KHDN Toàn thời gian 30/09/2022
KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bạc Liêu PGD LÝ TỰ TRỌNG Toàn thời gian 30/09/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: