Đông Á Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HC - Trưởng Bộ phận Quản lý và Khai thác tài sản
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 2. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 3. LD01 - Phó Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 4. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN - Nơi làm việc: Nam Định, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 5. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 6. NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 7. LD02 - Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 8. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 9. KT - Giao dịch viên - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 10. IT - Chuyên viên mạng và viễn thông - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 11. IT - Chuyên viên Trung tâm dữ liệu
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 12. IT - Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 13. NQ - Nhân viên Tiếp quỹ ATM - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 07/09/2023
 14. IT - Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 15. IT - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 16. IT - CV Quản trị hệ thống Ứng dụng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 17. IT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 18. LD04 - Phó phòng Hành chánh - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 19. LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 20. LD02 - Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 21. LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
  - Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 22. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 23. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 24. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 25. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 26. LD04 - Phó phòng KSRR hoạt động - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 27. GSTT - Kiểm soát viên rủi ro hoạt động thường trực
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 28. LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 29. LD01 - Phó phòng Phát triển Sản phẩm thẻ và Thanh toán thẻ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 30. LD01 - Phó Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 31. LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 32. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 33. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 34. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 35. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 36. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng - Nơi làm việc: Đăk Nông
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 37. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 38. LD02 - Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: Bến Tre
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 39. LD02 - Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 40. LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 41. GSTT - Chuyên viên Pháp chế - Tuân thủ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 42. KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 43. KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 44. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 45. LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 46. LD02 - Giám Đốc PGD - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 47. TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 48. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
  - Hạn nộp: 05/08/2023
 49. KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 50. KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: