EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV Khách hàng Cá nhân (Khu vực TP.HCM)
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 2. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 3. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 4. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc : Hà Nội, Miền Bắc
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 5. Giám đốc Chi nhánh
  - Nơi làm việc : Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 6. CV Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 7. Developer - Core Banking
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 8. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Đông Nam Bộ và Trung - Tây Nguyên)
  - Nơi làm việc : Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 9. Nhân Viên Vận Hành ATM & POS
  - Nơi làm việc : Hội Sở
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 10. Nhân viên chi tiêu nội bộ
  - Nơi làm việc : Hội Sở
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 11. Giám đốc Phát triển sản phẩm tiền gửi
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 12. CV Phát triển sản phẩm tiền gửi
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 13. Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 14. Chuyên viên Rủi ro Tín dụng - nhóm Hệ thống XHTD
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 15. Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 16. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý tranh chấp
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 17. Kiểm Toán Viên P.CL&VH
  - Nơi làm việc : Hội Sở
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 18. CV Khách hàng Cá nhân (Khu vực Tây Nam Bộ)
  - Nơi làm việc : Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 19. Kiểm Toán Viên Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 20. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc : Hội Sở
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 21. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 22. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 23. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 24. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 25. Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
  - Nơi làm việc : Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 26. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM)
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 27. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 28. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HN, HCM, ĐNB, TNB)
  - Nơi làm việc : Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: 28/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: