EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Đông Nam Bộ và Trung - Tây Nguyên)
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 2. Chuyên viên bộ phận hỗ trợ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 3. Chuyên viên KPIs và phát triển năng lực bán
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 4. Chuyên viên Quản lý quan hệ đối tác & phát triển Hệ sinh thái
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 5. Giám đốc Phát triển sản phẩm tiền gửi
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 6. CV Phát triển sản phẩm tiền gửi
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 7. Chuyên viên thẩm định Định chế Tài chính
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 8. Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 9. Chuyên viên Rủi ro Tín dụng - nhóm Hệ thống XHTD
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 10. Chuyên viên Quan hệ cổ đông & Nhà đầu tư
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 12. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý tranh chấp
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Phân tích (FI Risk)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 14. Kiểm Toán Viên P.CL&VH
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 15. Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 16. NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 17. IT Helpdesk
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 18. CV Khách hàng Cá nhân (Khu vực Tây Nam Bộ)
  Thoả thuận Khu vực: Tây Nam Bộ
 19. GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 20. Kiểm Toán Viên Công nghệ Thông tin
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 21. TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG QUA KÊNH ĐIỆN THOẠI (24/7)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 22. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 23. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 24. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 25. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 26. Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 27. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - An Giang - Tiền Giang)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 28. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bắc Ninh - An Giang)
  Thoả thuận Khu vực: Hà Nội, Tây Nam Bộ
 29. CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 30. Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung
 31. Giao dịch viên
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 32. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HN, HCM, ĐNB, TNB)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nam Bộ
 33. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: