EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

AMC - Chuyên viên Tố tụng (Phòng Xử lý và Thu hồi nợ)
- Hạn nộp: 15/12/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Phát triển kinh doanh dịch vụ kiều hối & Chuyển tiền nước ngoài
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Trưởng nhóm bán hàng Khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Chuyên viên/Nhân viên Quản lý quan hệ đối tác
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Kiểm soát viên cụm Vận hành Tín dụng
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Tài trợ thương mại
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Giám đốc Phòng Khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển sản phẩm liên kết Bảo hiểm
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Đà Nẵng, Khánh Hoà)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Nhân viên Huy động & Dịch vụ cá nhân trong nước
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Giám đốc Phòng KHDN Vừa và nhỏ (SME)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

HO - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

ĐNB - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - (Long Thành, Dĩ An)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB - Phó Giám đốc Eximbank Bình Phước
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB - Kiểm soát viên (Phước Bình, Gia Kiệm, Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Bình Dương, Trảng Bom)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

NỘI BỘ - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Tiền Giang, Đồng Nai)
31/12/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Vinh
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)

MB - Phó Giám đốc Eximbank Vinh
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALM)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên An toàn Vốn
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB - Chuyên viên Văn phòng khu vực
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

TNB - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

TTN - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Huế
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HCM - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

TNB - Giám đốc Eximbank Mỹ Tho
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Nhân viên FX Dealer
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Kiểm quỹ ATM
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên cấp cao Vận hành ứng dụng CNTT
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (khu vực Đà Nẵng, Bình Định)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh Thẻ
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB - Kiểm soát viên (khu vực Cần Thơ)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM - Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (khu vực HCM, Hà Nội)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Quản lý nợ
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua Kênh Điện thoại (24/7)
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Kiểm toán viên Công nghệ thông tin
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên phát triển sản phẩm KHDN
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Kiểm toán viên Phòng Chiến lược & Vận hành
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Phòng Quản trị & Chiến lược Công nghệ thông tin
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên hỗ trợ Khách hàng 24/7
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Thẩm định KHDN - Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Thẩm định giá tài sản (Khu vực Bắc Ninh, Long An, Bình Định, Bình Dương )
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

TNB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

ĐNB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HCM - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ĐNB - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - Kiểm toán nội bộ
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/11/2023
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: