EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 15 ngày
 2. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Miền Bắc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 3. Giám đốc Chi nhánh (khu vực Hà Nội - Đồng Nai)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đông Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 4. CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 5. Database Administrator (DBA)
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 6. Developer - Core Banking
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 7. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 8. Phó Phòng Huy động & DVCNTN
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 9. Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 10. Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 11. Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 12. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (KV HCM - HN)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 13. Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 14. IT Helpdesk
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 15. Chuyên viên Bộ phận KPI và Báo cáo
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 16. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
  -Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 17. GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
  -Nơi làm việc: Hội Sở
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 18. GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
  -Nơi làm việc: Hội Sở
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 19. NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 20. Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 21. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  -Nơi làm việc: Hội Sở
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 22. GĐ QHKH - P. KHDN FDI (Tiếng Nhật - Tiếng Anh)
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 23. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 24. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 25. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 26. Phó phòng Kiều hối & Dịch vụ quốc tế
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 27. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (khu vực HCM - TNB)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 28. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - HN)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 29. NV Kế Hoạch và Báo Cáo - Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 30. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 31. Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 32. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 33. Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 34. Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 35. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 36. CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
  -Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: