EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 2. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
  - Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 3. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  - Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 4. Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 5. Giám đốc Chi nhánh (khu vực Hà Nội - Đồng Nai)
  - Khu vực: Hà Nội, Đông Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 6. CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 7. Database Administrator (DBA)
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 8. Developer - Core Banking
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 9. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 10. Cộng Tác Viên - Phòng Vận Hành Thẻ
  - Khu vực: Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 11. Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 12. NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 13. Phó Phòng Huy động & DVCNTN
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 14. Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 15. Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 16. Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 17. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (KV HCM - HN)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 18. Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 19. Nhân viên Kiểm soát chi phí hoạt động
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 20. Chuyên viên Tài trợ Thương mại
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 21. Chuyên viên Bộ phận KPI và Báo cáo
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 22. Chuyên viên Quản lý ngân sách và báo cáo
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 23. Chuyên viên bộ phận Kế hoạch và chính sách
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 24. Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 25. Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 26. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
  - Khu vực: Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 27. Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 28. GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 29. GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
  - Khu vực: Hội Sở
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 30. Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh Thẻ
  - Khu vực: Hội Sở
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 31. NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 32. CV Phát triển kinh doanh bán lẻ
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 33. Chuyên viên Rủi ro Tín dụng
  - Khu vực: Hội Sở
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 34. Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 35. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  - Khu vực: Hội Sở
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 36. IT Helpdesk - Xử lý công việc cuối ngày
 37. - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 38. GĐ QHKH - P. KHDN FDI (Tiếng Nhật - Tiếng Anh)
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 39. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 40. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 41. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 42. CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 43. Phó phòng Kiều hối & Dịch vụ quốc tế
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 44. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (khu vực HCM - TNB)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 45. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - HN)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 46. CV Kinh doanh Trái phiếu, Giấy tờ có giá
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 47. NV Kế Hoạch và Báo Cáo - Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 48. Giao dịch viên
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 49. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 50. Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 51. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 52. Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
  - Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 53. Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 54. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 55. CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày
 56. CV Phát triển sản phẩm thẻ
  - Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Thời hạn: còn 15 ngày

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: