EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc Thời hạn: còn 7 ngày

CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Database Administrator (DBA)
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Developer - Core Banking
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Đông Nam Bộ và Trung - Tây Nguyên)
Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính (FI RM)
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Phân tích (FI Risk)
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI (Khu vực Đông Nam Bộ)
Khu vực: Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân Viên Phòng Kế Toán Tổng hợp và Thuế
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương mại
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Phòng Hỗ trợ thông tin Tài chính
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trưởng Văn phòng Khu vực
Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên Thanh toán Quốc tế
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân Viên Tài Trợ Thương Mại phụ trách báo cáo phân tích
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Giám đốc Khách hàng Ưu tiên
Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Kiểm Toán Viên P.CL&VH
Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm thẻ
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
Khu vực: Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 22 ngày

GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 22 ngày

Kiểm Toán Viên K.CNTT
Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ
Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Kiểm Toán Viên Nội Bộ
Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 7 ngày

IT Helpdesk - Xử lý công việc cuối ngày

Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Tư vấn (CSO)
Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Chuyên viên Đối tác nhân sự (HRBP)
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bình Dương)
Khu vực: Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Giám đốc Khách hàng Ưu tiên (PM)
Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

Giao dịch viên
Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
Khu vực: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 7 ngày

CV Phát triển sản phẩm thẻ
Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 7 ngày

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: