Làm giàu từ “Ông Vua Lợn Nái”

lam giau tu ong vua lon nai amp

Bạn đam mê những chú lợn và muốn làm giàu từ nó. Hãy cùng đến với mô hình nuôi lợn nái của Ông Thanh Văn Hùng.

Mô hình chăn nuôi gia cầm, gia súc không có gì xa lạ gì với chúng ta. Ai cũng có thể phát triển chăn nuôi gia súc – gia cầm, nhưng để thành công không chỉ có quyết tâm mà người chăn nuôi phải có kiến thức biết và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các loại dịch bệnh liên tiếp xảy đến đã và đang gây nhiều thiệt hại cho những hộ chăn nuôi và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng.

Chia sẻ: