MB Đà Nẵng Tuyển dụng

mb-logoNgân hàng Quân Đội

MB Bank ĐÀ NẴNG

www.mbbank.com.vn
Số 54 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 01/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:

MB Tuyển Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

Giao dịch viên

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống