PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang Đang Tuyển
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh Quảng Ninh Đang Tuyển
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai Đang Tuyển
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương Bình Dương Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương Bình Dương Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Hà Nội Đang Tuyển
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước, Khối KHCN Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên sản phẩm cho vay tiêu dùng và các sản phẩm khác, phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp Quản lý tài sản nợ có ( ALM) Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp ngân sách và chi phí, Phòng kế hoạch và Quản lý hiệu quả công việc, Khối Tài chính kế toán Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên tổng hợp và theo dõi kế hoạch ngân sách, Khối tài chính kế toán Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên báo cáo danh mục Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Vĩnh Long Vĩnh Long 18/01/2022
Chuyên viên khách hàng ưu tiên làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai 24/01/2022
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu 20/01/2022
Chuyên viên bảo hiểm nhân tho, phòng hợp tác bảo hiểm, khối KHCN Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông Hà Nội 15/01/2022
Chủ nhiệm kiểm toán (Phó phòng kiểm toán) Ban Kiểm toán nội bộ Hà Nội 31/01/2022
Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Trưởng phòng kiểm toán) – Ban kiểm toán nội bộ Hà Nội 31/01/2022
Trưởng bộ phận Kiến trúc và Giải pháp - K.CNTT Hà Nội 31/12/2021
Trưởng bộ phận quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng - K.CNTT Hà Nội 31/12/2021
Trưởng bộ phận Chiến lược và Chính sách - K.CNTT Hà Nội 31/12/2021
Giao dịch viên - An Giang An Giang 31/01/2022
Giao dịch viên - Vĩnh Long Vĩnh Long 31/01/2022
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu 28/02/2022
Chuyên viên cao cấp cho vay tín chấp, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN Hà Nội 09/01/2022
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hà Nội 07/01/2022
Trưởng bộ phận dịch vụ tài khoản - Phòng Call center, Khối Vận hành Hà Nội 07/01/2022
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang Tiền Giang 31/01/2022
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang 31/01/2022
Chuyên gia Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng Hà Nội 31/12/2021
Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN Hà Nội 31/12/2021
Java Developer Hà Nội 31/12/2021
Trưởng phòng Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN Hà Nội 31/12/2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội 31/12/2021
DevOps Engineer Hà Nội 31/12/2021
Lập trình viên Java, J2EE/Web service/JMS, Oracle Database ( Non-mobile application) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN/Không TSBĐ (Xử lý nợ KHCN/KHDN/KTSBĐ) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ 31/12/2021
Chuyên viên Kiểm thử - K.CNTT Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia Giải pháp tài chính - K.KHDN Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Giải pháp tài chính - K.KHDN Hà Nội 31/12/2021
Kiểm soát viên làm việc tại Tp.HCM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Hà Nội Hà Nội 03/01/2022
Chuyên viên chính sách sản phẩm trả lương, dự án kinh doanh và dịch vụ trả lương Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên chính sách sản phẩm trả lương, dự án kinh doanh và dịch vụ trả lương Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên sản phẩm cho vay tiêu dùng và các sản phẩm khác, phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ- Khối khách hàng cá nhân Hà Nội 31/12/2021
Trưởng phòng Giám sát và Xử lý rủi ro thẻ, Trung Tâm thẻ, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị, PVcomBank Đà Lạt Lâm Đồng 31/12/2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa Khánh Hòa 31/12/2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME - Nam Định Nam Định 31/12/2021
Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân - Nam Định Nam Định 31/12/2021
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nam Định Nam Định 31/12/2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME - Tiền Giang Bà Rịa và Vũng Tàu 31/12/2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME Tiền Giang 31/12/2021
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang Tiền Giang 31/12/2021
Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Vĩnh Long Vĩnh Long 31/12/2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long 31/12/2021
Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Trưởng phòng kiểm toán) – Ban kiểm toán nội bộ Hà Nội 31/01/2022
Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giao dịch viên - Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp tư vấn bảo hiểm - Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh Bắc Ninh 29/12/2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương Bình Dương 29/12/2021
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương Bình Dương Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai Đang Tuyển
CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu Đang Tuyển
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung Đà Nẵng Đang Tuyển
Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR Hà Nội Đang Tuyển
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh , Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Đang Tuyển
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Đang Tuyển

 

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ tại website việc làm của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận