PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 23. Chuyên viên cao cấp Tích hợp hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 24. Chuyên gia Tích hợp hệ thống - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 25. Chuyên viên LOS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 26. Trưởng bộ phận Kiến trúc và Giải pháp - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 27. Trưởng bộ phận Chiến lược và Chính sách - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 28. Chuyên gia Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 29. Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 30. Java Developer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 31. Trưởng phòng Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 32. Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 33. DevOps Engineer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 34. Lập trình viên Java, J2EE/Web service/JMS, Oracle Database ( Non-mobile application)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 35. Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 36. Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 37. Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 38. Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN/Không TSBĐ (Xử lý nợ KHCN/KHDN/KTSBĐ)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 39. Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 40. Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 41. Chuyên gia Giải pháp tài chính - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 42. Chuyên viên Giải pháp tài chính - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 43. Chuyên viên khai tác đối tác, phòng Khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 44. Chuyên viên chính sách sản phẩm, Phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 45. Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh, Phòng Khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 46. Trưởng bộ phận Quản lý kinh doanh, Phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 47. Trưởng bộ phận khai thác đối tác, phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 48. Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách KHCN - Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Cạnh Tranh 31/03/2022
 49. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 50. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 51. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định Cạnh Tranh 30/04/2022
 52. Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 53. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 54. Chuyên viên Chính sách và Tài sản đảm bảo - Phòng CS & TSĐB - Khối Tái thẩm và Phê duyệt
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 55. Chuyên viên Khách hàng cá nhân (phụ trách phát triển Payroll & Casa) - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 56. Chuyên viên quản lý phân bổ chi phí, Phòng Quản trị dữ liệu và hệ thống tài chính, Khối TCKT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 57. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thái Bình
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 58. Trưởng bộ phận kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 23/03/2022
 59. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/03/2022
 60. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Quy Nhơn
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Hạn nộp: 18/03/2022
 61. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn- Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn, Làm việc tại Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 62. Chuyên viên báo cáo danh mục
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 63. Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ- Khối khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 64. Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 65. Trưởng bộ phận dịch vụ tài khoản - Phòng Call center, Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 66. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn- Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn, Làm việc tại Hội sở chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 67. Chuyên viên cao cấp cho vay tín chấp, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 68. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu phòng MIS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 69. Giao dịch viên - Làm việc tại TP Đà Lạt
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 15/02/2022
 70. Trưởng bộ phận kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tiền giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 71. Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 04/03/2022
 72. Chuyên viên sản phẩm cho vay tiêu dùng và các sản phẩm khác, phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 73. Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng hàng cá nhân- PVcomBank Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 74. Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, Phòng mSME, Khối khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 75. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Làm việc tại Đà Lạt
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 76. Chuyên viên Chính sách và Tài sản đảm bảo - Phòng CS & TSĐB - Khối Tái thẩm và Phê duyệt
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 77. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Nam Định
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 78. Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, ...
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 79. Giao dịch viên - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 80. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 14/02/2022
 81. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Huế
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 82. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Lạt
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 28/02/2022
 83. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 17/02/2022
 84. Giám đốc chi nhánh Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp - Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau Cạnh Tranh 17/02/2022
 85. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long Cạnh Tranh 17/02/2022
 86. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 17/02/2022
 87. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 17/02/2022
 88. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 17/02/2022
 89. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Hạn nộp: 17/02/2022
 90. Chuyên viên thiết kế - Ban Marketing và truyền thông
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 17/02/2022
 91. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - An Giang
  - Nơi làm việc: An Giang Cạnh Tranh 23/02/2022
 92. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Cạnh Tranh 28/02/2022
 93. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 94. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 95. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 96. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 97. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 98. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 99. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 100. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 101. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 102. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 103. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 104. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 105. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 106. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 107. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 108. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 109. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 110. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 111. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 112. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 113. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 114. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 115. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 116. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 117. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 118. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 119. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 120. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 121. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 122. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: