PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 23. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Làm việc tại Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 24. Nhân viên Văn thư Lưu trữ - Làm việc tại TP. HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/04/2022
 25. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Long An
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 20/04/2022
 26. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn- Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn, Làm việc tại Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 27. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đồng Nai và Biên Hòa
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 28. Giao dịch viên - Làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 21/04/2022
 29. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Lâm Đồng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 20/04/2022
 30. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Quy Nhơn
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Hạn nộp: 20/04/2022
 31. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 32. Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân (phụ trách phát triển Payroll & Casa) - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 09/05/2022
 33. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại TP Hồ Chí Minh 9 (Ưu tiên Nam)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 34. Trưởng bộ phận quản lý rủi ro an ninh thông tin, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 35. Chuyên gia Quản trị rủi ro an ninh thông tin, Phòng QTRR hoạt động, Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/04/2022
 36. Chuyên viên Quản trị rủi ro an toàn thông tin, Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 37. Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị, Trung tâm bán Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 07/04/2022
 38. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/04/2022
 39. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long Cạnh Tranh 15/04/2022
 40. Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 30/04/2022
 41. Chuyên viên phát triển khách hàng SME - An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 42. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng SME - Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 43. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Khánh Hoà
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 01/04/2022
 44. Chuyên viên chính sách thúc đẩy bán, Phòng phát triển kinh doanh, Khôi Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 45. .Net/Java Developer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 46. Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Thúc đẩy kinh doanh, Khối Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 47. Phó phòng Hỗ trợ kinh doanh và quản lý hiệu suất - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 48. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀNH
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 49. Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 24/03/2022
 50. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 51. Chuyên viên kế toán thẻ nội địa, Phòng kế toán thẻ, TTT thẻ, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 52. Chuyên gia Phát triển phần mềm - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 53. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 54. Chuyên viên thiết kế - Ban Marketing và Truyền thông
  - Nơi làm việc: Hà Nội 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ 31/03/2022
 55. Chuyên viên định giá - Phòng định giá Miền Nam - Làm việc tại Cần Thơ & Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Cần Thơ
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 56. Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 57. Chuyên viên Quản lý chuyển đổi - Văn phòng Quản lý dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 58. Chuyên viên Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 59. Chuyên viên Chiến lược kinh doanh - Văn phòng Quản lý dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 60. Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 61. Chuyên gia Chiến lược kinh doanh - Văn phòng Quản lý dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 62. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hang doanh nghiệp Lớn, Khối KHDNL, PVcomBank Quảng Ngãi
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 63. Chuyên viên cao cấp Tích hợp hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 64. Chuyên gia Tích hợp hệ thống - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 65. Chuyên viên LOS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 66. Trưởng bộ phận Kiến trúc và Giải pháp - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 67. Trưởng bộ phận Chiến lược và Chính sách - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 68. Chuyên gia Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 69. Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 70. Java Developer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 71. Trưởng phòng Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 72. Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 73. DevOps Engineer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 74. Lập trình viên Java, J2EE/Web service/JMS, Oracle Database ( Non-mobile application)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 75. Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 76. Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 77. Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 78. Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN/Không TSBĐ (Xử lý nợ KHCN/KHDN/KTSBĐ)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 79. Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 80. Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 81. Chuyên gia Giải pháp tài chính - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 82. Chuyên viên Giải pháp tài chính - K.KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 83. Chuyên viên khai tác đối tác, phòng Khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 84. Chuyên viên chính sách sản phẩm, Phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 85. Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh, Phòng Khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 86. Trưởng bộ phận Quản lý kinh doanh, Phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 87. Trưởng bộ phận khai thác đối tác, phòng khách hàng ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 88. Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách KHCN - Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Cạnh Tranh 31/03/2022
 89. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 90. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 91. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định Cạnh Tranh 30/04/2022
 92. Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 93. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME - Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 94. Chuyên viên Chính sách và Tài sản đảm bảo - Phòng CS & TSĐB - Khối Tái thẩm và Phê duyệt
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2022
 95. Chuyên viên Khách hàng cá nhân (phụ trách phát triển Payroll & Casa) - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 96. Chuyên viên quản lý phân bổ chi phí, Phòng Quản trị dữ liệu và hệ thống tài chính, Khối TCKT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 97. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thái Bình
  - Hạn nộp: 30/04/2022
 98. Trưởng bộ phận kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 23/03/2022
 99. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/03/2022
 100. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Quy Nhơn
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Hạn nộp: 18/03/2022
 101. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Nam Định 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022
 102. Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, ...
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 103. Giao dịch viên - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 104. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 105. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 106. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 107. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 108. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 109. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 110. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 111. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 112. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 113. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 114. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 115. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 116. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 117. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 118. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 119. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 120. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 121. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 122. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 123. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 124. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 125. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 126. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 127. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 128. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 129. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 130. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 131. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 132. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 133. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương
  - Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: