SHB Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, Mạng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng Mạng, Cisco
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 08/02/2023
 2. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 3. Kiến trúc Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kiến trúc Dữ liệu, data, data warehouse, DataModel
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 06/02/2023
 4. Tester
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, Manual Test, Automation Test
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 31/01/2023
 5. Chuyên viên Mô hình rủi ro - Dự án IFRS9
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro -, Chuyên viên Mô hình rủi ro - Dự án IFRS
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 09/02/2023
 6. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 09/02/2023
 7. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 8. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 9. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 08/02/2023
 10. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 11. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 12. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 13. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 14. Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 08/02/2023
 15. Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Lâm Đồng, Tiền Giang, Bình Phước
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 08/02/2023
 16. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 08/02/2023
 17. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 08/02/2023
 18. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2023
 19. Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới (Bình Định, Lâm Đồng)
  Nơi làm việc: Bình Định, Lâm Đồng
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 07/02/2023
 20. Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới (Vũng Tàu, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cà Mau)
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cà Mau
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 07/02/2023
 21. Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới (Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Long An, Tây Ninh)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Tây Ninh, Long An
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh Đắk Lắk Long An Tây Ninh
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 07/02/2023
 22. Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới (Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 07/02/2023
 23. Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới (Sơn La, Hà Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc)
  Nơi làm việc: Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 07/02/2023
 24. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Nam Định
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 07/02/2023
 25. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 07/02/2023
 26. Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 07/02/2023
 27. Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 07/02/2023
 28. PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 29. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 30. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 31. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 07/02/2023
 32. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 07/02/2023
 33. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 07/02/2023
 34. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 07/02/2023
 35. Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Tuyên Quang, Hải Phòng, Hưng Yên
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 36. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  Nơi làm việc: Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 37. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Nơi làm việc: Hải Phòng
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 38. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 39. Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 40. Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 41. Chuyên viên Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 42. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 43. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 07/02/2023
 44. Giám đốc Chi nhánh SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội, Lào Cai
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 45. Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 06/02/2023
 46. Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: PM, Quản lý dự án, IT, PM - Phụ trách các Dự án Công nghệ thông tin - Ban ĐHKD, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng Dự án RLOS
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 47. Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp 1 - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán, Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 48. Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 49. Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại (phụ trách mảng Social Media)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại phụ trách mảng Social Media, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại phụ trách mảng Social Media, Marketing, Đối ngoại, Social Media
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 50. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo, Khối Quản trị & Phát triển NNL
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 51. Chuyên viên quản trị chiến dịch - Dự án CRM
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản trị chiến dịch -, Chuyên viên quản trị chiến dịch - Dự án CRM, Chuyên viên quản trị chiến dịch - Dự án CRM
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 52. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 53. Cộng tác viên - Phòng Quản trị hiệu suất - Khối QT&PTNNL
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Cộng tác viên - Phòng Quản trị hiệu suất, Cộng tác viên - Phòng Quản trị hiệu suất - Khối QT&PTNNL
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 54. Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/02/2023
 55. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/02/2023
 56. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Vạn Ninh, Khánh Hòa)
  Nơi làm việc: Khánh Hòa
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Vạn Ninh Khánh Hòa
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/02/2023
 57. Chuyên viên Phát triển thương hiệu số (chuyên trách xây dựng và quản trị website)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Nội dung, Truyền thông, Sáng tạo nội dung, Chuyên viên Phát triển thương hiệu số chuyên trách xây dựng và quản trị website, Chuyên viên Phát triển thương hiệu số chuyên trách xây dựng và quản trị website
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 02/02/2023
 58. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Phòng KSNB Hưng Yên
  Nơi làm việc: Hưng Yên
  Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Phòng KSNB Hưng Yên
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 59. Chuyên viên Nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: hr, Chuyên viên Nhân sự, HR Specialist, HR Executive, Personnel Officer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 60. Chuyên viên Đào tạo và truyền thông nội bộ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Đào tạo và truyền thông nội bộ, L&D
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 61. BUSINESS ANALYST
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: BUSINESS ANALYST, Phân tích kinh doanh, Sales analyst
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 62. Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 63. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Mảng rủi ro CNTT)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/02/2023
 64. Chuyên Viên Truyền thông nội bộ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Truyền thông nội bộ - Cấp , Chuyên Viên Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông nội bộ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 01/02/2023
 65. Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 01/02/2023
 66. Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 31/01/2023
 67. Chuyên viên Marketing Triển khai & Nghiên cứu thị trường
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ
  Kỹ năng: Truyền thông, Chuyên viên Phát triển thương hiệu, Chuyên viên Marketing Triển khai & Nghiên cứu thị trường, Chuyên viên Marketing Triển khai & Nghiên cứu thị trường, Chuyên viên Marketing Triển khai & Nghiên cứu thị trường
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 31/01/2023
 68. Kiến trúc Hệ thống
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Kiến trúc Hệ thống
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 31/01/2023
 69. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 31/01/2023
 70. Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 31/01/2023
 71. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 31/01/2023
 72. Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 31/01/2023
 73. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hà Nội)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 30/01/2023
 74. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 30/01/2023
 75. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 30/01/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: