SHB Tuyển dụng Tháng 03/2022

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 03/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phân tích nhu cầu đào tạo, Thiết kế tài liệu đào tạo, Đánh giá hiệu quả đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 04/03/2022
 2. Chuyên viên Ủy Ban Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 08/02/2022
 3. Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Chuyên viên lưu trữ văn thư, Archivist, Nhân viên thư viện, Thủ thư, Quản lý thư viện, Người giữ thư viện, Nhân viên văn thư, Librarian, Recorder
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 4. Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp -, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp - Ban Pháp chế SHB
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 5. Trưởng Phòng Kiểm soát Kế toán Thuế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 6. Chuyên viên Tài trợ thương mại cấp 1 - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Tài trợ thương mại, Chuyên viên Tài trợ thương mại - Trung tâm Nghiệp vụ, Chuyên viên Tài trợ thương mại - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên Tài trợ thương mại cấp - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 7. Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp 1 - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 8. Chuyên viên chính Phát triển thương hiệu - Chuyên trách mảng Thương hiệu số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 9. Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) - Khối Ngân hàng đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển hệ thống Business Analyst - Khối Ngân hàng đầu tư, Business Analyst, Chứng Khoán, Phát triển phần mềm giao dịch
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/03/2022
 10. Chuyên viên kế toán - SHB Lào
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vientiane
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 10/03/2022
 11. Chuyên viên vận hành hệ thống đánh giá thành tích cấp 1
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên quản lý thông tin nhân sự, Chuyên viên vận hành hệ thống đánh giá thành tích cấp
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 09/03/2022
 12. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định
  - Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 09/03/2022
 13. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 07/03/2022
 14. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 07/03/2022
 15. Chuyên viên thiết kế UI/UX
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế, Chuyên viên thiết kế UI/UX
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 04/03/2022
 16. Kỹ sư DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng, Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 04/03/2022
 17. Lập trình viên Java
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng, Lập trình viên Java Spring Boot Spring Mvc Sql, Lập trình viên Java, Java Developer Onsite in Singapore, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Lập Trình Viên .Net, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 04/03/2022
 18. Chuyên viên hỗ trợ khách hàng 247
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên hỗ trợ khách hàng , Chuyên viên hỗ trợ khách hàng
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 02/03/2022
 19. Chuyên viên quản lý thông tin nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 01/03/2022
 20. Giao dịch viên (Khu vực miền Trung)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Nẵng
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 21. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Core
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Tiếng Anh Giao tiếp, Lập kết hoạch và tổ chức công việc, Giao tiếp
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 22. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Tiền Giang, Quảng Nam
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 23. Chuyên viên Thông tin Dữ liệu và Phân tích kinh doanh Cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 24. Giám đốc Phòng giao dịch
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 25. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 26. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 27. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (HN/TP.HCM)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 28. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (HN/TPHCM)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp
  - Số lượng tuyển: 60
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 29. Giám Đốc Ban Tư Vấn và Đầu Tư Tài Chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 30. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 31. - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  - Số lượng tuyển: 10
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 32. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Bình Định, Long An, Vĩnh Phúc
  - Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 33. Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Lãnh đạo và quản lý, xây dựng và thực hiện kế hoạch, Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 34. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chịu áp lực công việc, Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 35. Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ -Dịch vụ Khách hàng, DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 36. Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/02/2022
 37. Trợ lý chuyên môn Dự án Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 23/02/2022
 38. Giao dịch viên (Khu vực HN/TP.HCM)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Kỹ năng: Tư vấn khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Xử lý tình huống
  - Số lượng tuyển: 10
  - Ngày đăng: 21/02/2022
 39. Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án, Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 18/02/2022
 40. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
  - Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 41. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam, Đà Nẵng
  - Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 42. Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên, Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 43. Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 44. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 45. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 46. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 47. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu, Data Governance, Data Quality, Data Management
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 48. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đà Nẵng
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 49. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hưng Yên, Nam Định, Bình Phước
  - Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 50. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, Kỹ năng quản lý
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 51. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 52. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Phước
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 53. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Tĩnh
  - Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 54. Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Dương
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 55. Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Kỹ năng: Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách KHDN, Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 56. Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Sơn La, Bắc Ninh, Hải Dương
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 57. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Long An, Sóc Trăng
  - Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 58. Chuyên viên Công nghệ dự án Basel cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 59. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 60. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 61. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 62. Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 63. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 64. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng, Lập và thực hiện kế hoạch, Tư duy logic, Toeic 450-650 hoặc tương đương
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 65. Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 66. Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án R- LOS
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 67. Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 68. Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 69. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 70. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng - SHB Lào
  - Nơi làm việc: Vientiane
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng DVKH
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 71. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  - Nơi làm việc: Vientiane
  - Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 72. Phó trưởng phòng Tài trợ thương mại - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phó trưởng phòng Tài trợ thương mại -, Phó trưởng phòng Tài trợ thương mại - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 15/02/2022
 73. Trưởng phòng Quản lý Dự án Basel II
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản trị dự án, Quản trị dự án - BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN BASEL II, Quản trị dự án - Ban Triển khai Dự án Basel II, Trưởng phòng Quản lý Dự án Basel II
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/02/2022
 74. Giám đốc Khối Marketing, truyền thông, thương hiệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám d, Giám đốc Khối Marketing truyền thông thương hiệu
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 08/02/2022
 75. Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng:
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 08/02/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: