SHB Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/ Chuyên gia Quản lý thay đổi- Change Management Lead (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Change Management, Chuyên viên/ Chuyên gia Quản lý thay đổi- Change Management Lead Khối Ngân hàng số, Chuyên viên, Chuyên gia, Employer Branding, Internal communications, Marketing, Bank
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/04/2023
 2. Giám đốc Trung tâm Chính sách & Sản phẩm KHDN- Tribe Leader Doanh Nghiệp (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tribe Lead, KHDN, Cho vay, Thúc đẩy kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Chính sách & Sản phẩm KHDN- Tribe Leader Doanh Nghiệp Khối Ngân hàng số, Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/04/2023
 3. Solution Architect (Khối Ngân hàng Số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Solution Architect, kiến trúc hệ thống, Technology leader, Tech lead
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/04/2023
 4. Chuyên viên kiểm thử (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tester, QA/QC staff, Manual Test, Automation Test, perfomance test
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/04/2023
 5. Chuyên viên Cao Cấp quản lý khách hàng chiến lược
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng chiến lược, Chuyên viên Cao Cấp quản lý khách hàng chiến lược
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 30/03/2023
 6. Trưởng nhóm kiểm thử (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Test Leader, Quality Team Leader, QC Leader, Trưởng Nhóm Kiểm Thử Phần Mềm, automation test, manual test, performance test, Trưởng nhóm kiểm thử Khối Ngân hàng số
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/03/2023
 7. Cộng tác viên Thiết kế (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Cộng tác viên Thiết kế Khối Ngân hàng số, Graphic Design, Design
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 22/04/2023
 8. Chuyên viên cao cấp tổ chức sự kiện
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên, Internal communications, Marketing, Bank, Chuyên viên cao cấp tổ chức sự kiện
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/04/2023
 9. Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng 24/7
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/04/2023
 10. Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng 24/7
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/04/2023
 11. Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Tuyển dụng -, Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/04/2023
 12. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 13. Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 14. Chuyên viên Quản lý và Phát triển dự án Quốc tế
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản lý và Phát triển dự án cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 15. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 16. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 17. Chuyên viên 3 Quản trị dự án CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 18. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 19. Chuyên viên Nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Nhân sự, HR Specialist, HR Executive
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 20. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 21. Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 19/04/2023
 22. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 19/04/2023
 23. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 24. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 25. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 26. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 19/04/2023
 27. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 28. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 29. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 30. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng &PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 31. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 32. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nam
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/04/2023
 33. Chuyên gia tài trợ chuỗi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/04/2023
 34. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 17/04/2023
 35. Chuyên viên chính sách kế toán thuế - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 17/04/2023
 36. Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 17/04/2023
 37. Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 17/04/2023
 38. Trưởng phòng Thẩm định
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Tiền Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 17/04/2023
 39. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 17/04/2023
 40. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 17/04/2023
 41. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 17/04/2023
 42. Kỹ sư DevOps
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 17/04/2023
 43. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 17/04/2023
 44. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 17/04/2023
 45. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 17/04/2023
 46. Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 47. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bà Rịa và Vũng Tàu, Cà Mau
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 48. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Tây Ninh, Long An
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh Đắk Lắk Long An Tây Ninh
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 49. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 50. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 51. PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 52. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Tuyên Quang Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 53. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 54. Chuyên viên Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 55. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh, Giao dịch viên Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 56. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 57. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 14/04/2023
 58. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 59. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/04/2023
 60. Cộng tác viên Hỗ trợ khách hàng 24/7
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc, Cộng tác viên, Associate, Hội viên
  Số lượng tuyển: 10
  Ngày đăng: 13/04/2023
 61. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Tháp
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 12/04/2023
 62. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 12/04/2023
 63. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 64. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 12/04/2023
 65. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 66. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 12/04/2023
 67. Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 68. Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 12/04/2023
 69. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 70. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  Kỹ năng: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 71. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 72. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Nơi làm việc: Hải Phòng
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 73. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  Nơi làm việc: Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/04/2023
 74. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 12/04/2023
 75. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 12/04/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: