SHB Tuyển dụng Tháng 06/2022

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 06/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp -, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp - Ban Pháp chế SHB
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 05/05/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Ninh Bình, Khánh Hòa, Hưng Yên, Bình Phước
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản trị Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu, Data Governance, Data Quality, Data Management
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Sóc Trăng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Truyền thông
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quan hệ Truyền thông Cấp , Chuyên viên Truyền thông Cấp , Chuyên viên Truyền thông, Chuyên viên PR, PR Executive, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Chuyên viên quan hệ công chúng, Public Affairs Manager, Public Affairs, Tổ Chức Sự Kiện
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
Nơi làm việc: Vientiane
Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên chính sách sản phẩm thẻ cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Kiểm Toán Viên Chính Trung tâm Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, CPA, ACCA
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên gia thẩm định tài chính dự án - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia thẩm định tài chính dự án - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

 

Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên phát triển BackEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Thu hút nhân tài (Mảng IT)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Tuyển dụng, Chuyên viên Thu hút nhân tài Mảng IT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Trưởng Phòng Chính sách Kế toán Thuế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Kỹ năng hoạch định, quản lý, Điều hành và kiểm soát công việc, Phân tích rủi ro, Thuyết phuc, đàm phán, thương lượng, Đào tạo và phát triển nhân viên
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản trị Dịch vụ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng - SHB Lào
Nơi làm việc: Vientiane
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng DVKH
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên gia kỹ thuật - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Hà Nội, Đồng Nai, Nam Định
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên phát triển FrontEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

 

Chuyên viên cao cấp tài trợ chuỗi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng
Nơi làm việc: Đà Nẵng
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/06/2022

Chuyên viên thiết kế UI/UX
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế, Chuyên viên thiết kế UI/UX
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 20/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nam
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam
Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Kiên Giang
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Tây Ninh, Tiền Giang, Sóc Trăng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Tháp, Bình Phước
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Long An, An Giang, Kiên Giang
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Vĩnh Long, Cà Mau, Bình Dương
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Nghệ An, Bình Thuận, Lâm Đồng
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 17/06/2022

 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Sơn La, Hải Dương
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Ninh
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/06/2022

Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ - TT QTDV&ATBM - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/06/2022

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp 1 - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Core
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tiếng Anh Giao tiếp, Lập kết hoạch và tổ chức công việc, Giao tiếp
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 15/06/2022

Trưởng Phòng Kiểm soát Kế toán Thuế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên Quản hệ Tư vấn bảo hiểm
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản hệ Tư vấn bảo hiểm, Chuyên viên Quản hệ Tư vấn bảo hiểm
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên cao cấp tài trợ chuỗi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) - Khối Ngân hàng đầu tư
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển hệ thống Business Analyst - Khối Ngân hàng đầu tư, Business Analyst, Chứng Khoán, Phát triển phần mềm giao dịch
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 15/06/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Tiền Giang, Hải Dương, Nam Định
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 15/06/2022

 

Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp -, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp - Ban Pháp chế SHB
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/06/2022

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Chí Minh)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 10/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hồ Chí Minh)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 60
Ngày đăng: 10/06/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT GIAN LẬN THẺ CẤP 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 10/06/2022

Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược ( Chuyên viên Cấp 3)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/06/2022

Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 10/06/2022

Lập trình viên Java
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Developer Onsite in Singapore, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/06/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
Nơi làm việc: Đà Nẵng
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/06/2022

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Long An, Sóc Trăng, Bình Phước
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đà Nẵng, Bình Dương
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Tuyển dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Phước
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 07/06/2022

 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hà Nội)
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Dương
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 07/06/2022

Giao dịch viên (Khu vực miền Trung)
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Nam, Đà Nẵng
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 07/06/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 07/06/2022

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hà Nội)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội
Số lượng tuyển: 60
Ngày đăng: 07/06/2022

Giám đốc Phòng giao dịch
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Giám Đốc Ban Tư Vấn và Đầu Tư Tài Chính
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài chính Quản trị, Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Tố tụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên chính sách kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên chính sách kế toán thuế - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên chính sách kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chịu áp lực công việc, Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng 247
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên hỗ trợ khách hàng , Chuyên viên hỗ trợ khách hàng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Ngân quỹ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Văn thư - Lễ tân
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Chuyên viên lưu trữ văn thư, Archivist, Nhân viên thư viện, Thủ thư, Quản lý thư viện, Người giữ thư viện, Nhân viên văn thư, Librarian, Recorder
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Kỹ sư DevOps
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên gia Phát triển Chương trình Đào tạo
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích nhu cầu đào tạo, Thiết kế tài liệu đào tạo, Đánh giá hiệu quả đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Chuyên gia Phát triển Chương trình Đào tạo
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 07/06/2022

Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 - Khối Ngân hàng Bán lẻ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ, Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác - Khối Ngân hàng Bán lẻ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội, Bà Rịa và Vũng Tàu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Phát triển khách hàng chiến lược
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Giám đốc trung tâm phụ trách đối tác, Giám đốc trung tâm đối tác, Giám đốc trung tâm phats đối tác, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Phát triển khách hàng chiến lược
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Phước
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 27/05/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Dương
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Chuyên viên Phát triển thương hiệu cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quan hệ Truyền thông Cấp , Chuyên viên Phát triển thương hiệu, Chuyên viên Phát triển thương hiệu cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Trưởng phòng Nội dung truyền thông
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Trưởng phòng Nội dung truyền thông, Trưởng phòng Nội dung truyền thông
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/05/2022

Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
Nơi làm việc: Bắc Ninh, Nam Định
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/05/2022

Chuyên viên Triển Khai Thương hiệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/05/2022

Chuyên viên Sáng tạo và Quản lý hình ảnh
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/05/2022

Chuyên viên Quản lý Sự kiện
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/05/2022

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/05/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: