SHB Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng, Bắc Ninh
  - Yêu cầu: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 07/07/2023
 2. Java Dev (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Java Dev Khối Ngân hàng số, Java Dev, Java Developer, Backend Dev
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 3. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 4. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 5. Lập trình viên Java
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 6. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Yêu cầu: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 7. Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 8. Chuyên viên Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Yêu cầu: Chuyên viên Ngân quỹ, Chuyên viên Ngân quỹ Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 9. Chuyên viên Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Chuyên viên Ngân quỹ, Chuyên viên Ngân quỹ Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 10. Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 11. Chuyên viên Hậu cần
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 12. Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh, Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 13. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nam
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 20
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 14. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 15. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 16. Chuyên viên Cao Cấp quản lý khách hàng chiến lược
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng chiến lược, Chuyên viên Cao Cấp quản lý khách hàng chiến lược
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 17. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 18. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 19. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 20. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Phước
  - Yêu cầu: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 21. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Tây Ninh, Quảng Nam, Bình Phước
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 22. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Vạn Ninh Khánh Hòa, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 23. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 24. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Bình Dương
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 25. Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ - TT QTDV&ATBM - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 26. Chuyên gia Phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 27. Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 28. Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 29. Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 30. Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 31. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 32. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 33. Nhân viên lái xe (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Chuyên viên Hành chính Chi nhánh mở mới, Nhân viên lái xe Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 34. Nhân viên lái xe (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 35. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 36. Chuyên viên Hành chính (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 5
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 37. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp 1, cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/07/2023
 38. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 05/07/2023
 39. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager, Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 05/07/2023
 40. Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 04/07/2023
 41. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 04/07/2023
 42. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 04/07/2023
 43. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 04/07/2023
 44. Trưởng phòng Chính sách Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Xây dựng chính sách nhân sự, Quản lý nhân sự, Tiếng Anh thành thạo
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 30/06/2023
 45. Chuyên viên Chính sách Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Giao tiếp, Thành thạo Excel
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 28/06/2023
 46. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 60
  - Ngày đăng tuyển: 28/06/2023
 47. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager, Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 28/06/2023
 48. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng Mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 28/06/2023
 49. Chuyên viên Mô hình rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 26/06/2023
 50. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 26/06/2023
 51. Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 26/06/2023
 52. Chuyên viên Phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 26/06/2023
 53. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 23/06/2023
 54. Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Yêu cầu: Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Chuyên viên lưu trữ văn thư, Archivist, Nhân viên thư viện, Thủ thư, Quản lý thư viện, Người giữ thư viện, Nhân viên văn thư, Librarian, Recorder
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 22/06/2023
 55. Nhân viên Kỹ thuật
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 22/06/2023
 56. Tester (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Tester Khối Ngân hàng số, Tester Khối Ngân hàng số, Tester Khối Ngân hàng số
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 21/06/2023
 57. IT BUSINESS ANALYST (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: IT BUSINESS ANALYST Khối Ngân hàng số, IT Business Analyst, IT BA
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 21/06/2023
 58. Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 59. Kiến trúc Hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Hệ thống, Kiến trúc Hệ thống
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 60. Kiến trúc Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Kiến trúc Dữ liệu, data, data warehouse, DataModel
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 61. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SHB Lào)
  - Nơi làm việc: Savannakhet
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SHB Lào
  - Số lượng: 20
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 62. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp cấp , Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 63. Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 64. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 65. Chuyên viên Quản trị Dịch vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 66. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống (Linux/AIX)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 67. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 20/06/2023
 68. Product Owner Lending (Giám đốc Phát triển và kinh doanh sản phẩm số mảng Vay-KHDN)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Product Owner, Product Owner Enterprise Banking Tribe, Product Owner Lending Giám đốc Phát triển và kinh doanh sản phẩm số mảng Vay-KHDN, Lending
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 69. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 70. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Bình
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 71. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 72. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 73. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng &PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 74. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nam
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Bắc, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 75. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 76. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Trung, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 77. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 78. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới Miền Nam, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 79. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 80. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 81. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 82. Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 83. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 84. Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 85. Chuyên viên Quản lý và Phát triển dự án Quốc tế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản lý và Phát triển dự án cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 86. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 87. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 88. Chuyên viên 3 Quản trị dự án CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 89. Kỹ sư DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 90. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 91. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 92. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Yêu cầu: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 20
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 93. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 94. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 95. Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 96. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hưng Yên
  - Yêu cầu: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 97. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Lâm Đồng
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 19/06/2023
 98. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 16/06/2023
 99. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 16/06/2023
 100. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 16/06/2023
 101. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 16/06/2023
 102. PM Các dự án mảng nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng (dự án Core và LOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: PM, Quản lý dự án, IT, PM - Phụ trách các Dự án Công nghệ thông tin - Ban ĐHKD, PM Các dự án mảng nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng dự án Core và LOS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 103. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 104. Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 105. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk
  - Yêu cầu: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 20
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 106. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  - Nơi làm việc: Vientiane
  - Yêu cầu: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 107. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 108. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 109. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 110. Chuyên gia tài trợ chuỗi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 111. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 112. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 113. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị, Bến Tre
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 114. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 115. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng
  - Yêu cầu: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 20
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 116. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng Mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 117. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 118. Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 119. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Tháp
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 120. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 121. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 122. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 123. Chuyên viên Quản trị nhân sự - Văn phòng HĐQT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 124. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 125. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 126. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 127. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 128. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 129. PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 130. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 131. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Tuyên Quang Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 132. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 133. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bà Rịa và Vũng Tàu, Cà Mau
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Tĩnh , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Vũng Tàu
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 134. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Yêu cầu: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 135. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh
  - Yêu cầu: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 136. Chuyên viên Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 137. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tuyên Quang, Hải Phòng, Hưng Yên
  - Yêu cầu: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 138. Chuyên Viên Hỗ Trợ Nguồn Vốn
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Bank, Chuyên viên hỗ trợ - Ban Kiểm soát Hỗ trợ Nguồn vốn & Đầu tư, Chuyên viên hỗ trợ - Ban Kiểm soát Hỗ trợ Nguồn vốn & Đầu tư, Chuyên Viên Hỗ Trợ Nguồn Vốn
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 14/06/2023
 139. Giám đốc Phòng giao dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Yêu cầu: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng tuyển: 12/06/2023
 140. Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 12/06/2023
 141. Chuyên viên cao cấp truyền thông chiến lược
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Chuyên viên, Internal communications, Marketing, Bank, Chuyên viên cao cấp tổ chức sự kiện, Chuyên viên cao cấp tổ chức sự kiện, Chuyên viên cao cấp truyền thông chiến lược
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 12/06/2023
 142. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Yêu cầu: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng tuyển: 09/06/2023
 143. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre
  - Yêu cầu: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 09/06/2023
 144. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  Kỹ năng:
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 08/06/2023
 145. Chuyên viên Quản lý thay đổi- Change Management (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Change Management, Chuyên viên/ Chuyên gia Quản lý thay đổi- Change Management Lead Khối Ngân hàng số, Chuyên viên, Employer Branding, Internal communications, Marketing, Bank
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 06/06/2023
 146. Mobile Developer (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Mobile Developer Khối Ngân hàng số, Mobile Developer, IOS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 05/06/2023
 147. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Yêu cầu: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng tuyển: 05/06/2023
 148. Solution Architect (Khối Ngân hàng Số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Yêu cầu: Solution Architec, Solution Architect Khối Ngân hàng Số, SA
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng tuyển: 26/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: