SHB Tuyển dụng Tháng 08/2022

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 08/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp 1 - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên chuyển tiền quốc tế, thanh toán quốc tế, chuyển tiền quốc tế
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/07/2022
 2. Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành, L/C, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/07/2022
 3. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 11/07/2022
 4. Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/08/2022
 5. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 04/08/2022
 6. Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/08/2022
 7. Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/08/2022
 8. Chuyên viên Phát triển Core Banking - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Chuyên viên Phát triển Core Banking - Khối CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/08/2022
 9. Giám đốc Chi nhánh SHB
  Nơi làm việc: An Giang
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/08/2022
 10. Chuyên viên hỗ trợ khách hàng 247
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên hỗ trợ khách hàng , Chuyên viên hỗ trợ khách hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/08/2022
 11. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp -, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp - Ban Pháp chế SHB, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/08/2022
 12. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 01/08/2022
 13. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 01/08/2022
 14. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hải Dương
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 01/08/2022
 15. Chuyên viên quản lý thay đổi (Junior Change Analyst) - Khối Ngân hàng số
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst, Chuyên viên quản lý thay đổi Junior Change Analyst - Khối Ngân hàng số
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 01/08/2022
 16. Chuyên viên Quản lý Thay đổi cấp cao (Change Manager) - Khối Ngân hàng số
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 01/08/2022
 17. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 01/08/2022
 18. Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Khánh Hòa, Đồng Nai, Kiên Giang
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 29/07/2022
 19. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 2 Mảng tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 29/07/2022
 20. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 29/07/2022
 21. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 28/07/2022
 22. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 28/07/2022
 23. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Phước
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 28/07/2022
 24. Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Sơn La, Bắc Ninh, Hải Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 28/07/2022
 25. Trưởng phòng chờ First Club - Sân bay Nội bài
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 28/07/2022
 26. Trưởng phòng Chính sách tài chính quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên chính sách kế toán thuế - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên chính sách kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên Chính sách quản trị tài chính, Chuyên viên Chính sách quản trị tài chính, Trưởng phòng Chính sách tài chính quản trị
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 27. Giao dịch viên (Khu vực miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 25/07/2022
 28. Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 29. Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 30. Giao dịch viên (Khu vực Hồ Chí Minh)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 31. Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 32. Giám đốc Phòng giao dịch
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 25/07/2022
 33. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 34. Trợ lý chuyên môn Dự án Chiến lược
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 35. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng, Lập và thực hiện kế hoạch, Tư duy logic, Toeic 450-650 hoặc tương đương
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 36. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Core
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tiếng Anh Giao tiếp, Lập kết hoạch và tổ chức công việc, Giao tiếp
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 25/07/2022
 37. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 38. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 39. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 40. Trưởng phòng Nội dung truyền thông
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Trưởng phòng Nội dung truyền thông, Trưởng phòng Nội dung truyền thông
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/07/2022
 41. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 25/07/2022
 42. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam, Đà Nẵng
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 25/07/2022
 43. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 25/07/2022
 44. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hồ Chí Minh)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 25/07/2022
 45. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hà Nội)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 25/07/2022
 46. Front-end Developer (Javascript)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Front-end Developer Javascript, Software engineer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 23/07/2022
 47. Tester (QA/QC engineer)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Manual Test, Automation Test, Tester QA/QC engineer, Kiểm thử phần mềm
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 23/07/2022
 48. Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án R- LOS
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 22/07/2022
 49. Chuyên viên Xây dựng Sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Xây dựng, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN Dự án
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 22/07/2022
 50. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hà Nội)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 21/07/2022
 51. Chuyên viên thiết kế UI/UX
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế, Chuyên viên thiết kế UI/UX
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 52. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu, Data Governance, Data Quality, Data Management
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 21/07/2022
 53. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 21/07/2022
 54. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 55. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Sóc Trăng
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 21/07/2022
 56. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 57. Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 58. Kiểm Toán Viên Chính Trung tâm Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, CPA, ACCA
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 59. Chuyên viên chính sách sản phẩm thẻ cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 60. Chuyên viên phát triển BackEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 61. Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 62. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 63. Chuyên gia thẩm định tài chính dự án - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia thẩm định tài chính dự án - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 64. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 65. Chuyên viên Quản trị Dịch vụ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 21/07/2022
 66. Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 67. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 21/07/2022
 68. Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên gia kỹ thuật - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 69. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng DVKH
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 70. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Khánh Hòa, Hưng Yên, Bình Phước
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 21/07/2022
 71. Chuyên viên Quản trị Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 21/07/2022
 72. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 73. Chuyên viên phát triển FrontEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 74. Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 75. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng
  Nơi làm việc: Đà Nẵng
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/07/2022
 76. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SHB Lào)
  Nơi làm việc: Savannakhet
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SHB Lào
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 19/07/2022
 77. Giám đốc Chi nhánh SHB Lào (Savannakhet)
  Nơi làm việc: Savannakhet
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Lào , Giám đốc Chi nhánh SHB Lào Savannakhet
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/07/2022
 78. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Kinh doanh (SHB Lào)
  Nơi làm việc: Savannakhet
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Kinh doanh SHB Lào
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/07/2022
 79. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 80. Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ - TT QTDV&ATBM - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/07/2022
 81. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
  Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/07/2022
 82. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 83. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Ninh
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 84. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Sơn La, Hải Dương
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 85. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 86. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 87. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Long An, An Giang, Kiên Giang
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 88. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Tiền Giang, Sóc Trăng
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 89. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nam
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 90. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 10
  Ngày đăng: 18/07/2022
 91. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Kiên Giang
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 10
  Ngày đăng: 18/07/2022
 92. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Vĩnh Long, Cà Mau, Bình Dương
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 93. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 94. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Nghệ An, Bình Thuận, Lâm Đồng
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 95. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 18/07/2022
 96. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 18/07/2022
 97. Chuyên viên quản lý thông tin nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/07/2022
 98. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/07/2022
 99. Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản No·, Chuyên viên quản lý bảng cân đối kế toán - Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/07/2022
 100. Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án, Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/07/2022
 101. Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 13/07/2022
 102. Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 13/07/2022
 103. Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 13/07/2022
 104. Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 13/07/2022
 105. Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án, Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/07/2022
 106. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/07/2022
 107. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Nơi làm việc: Đà Nẵng
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/07/2022
 108. Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược ( Chuyên viên Cấp 3)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/07/2022
 109. Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 11/07/2022
 110. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Chí Minh)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 11/07/2022
 111. Trưởng phòng Quản trị Tài sản
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/07/2022
 112. Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 07/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: