SHB Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

Business Analyst (Khối ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Business Analyst, Phân tích kinh doanh, BA, Business Analyst Khối ngân hàng số, phân tích nghiệp vụ
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Senior Automation Tester (Khối ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

ReactJS Developer (Khối Ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Front-end Developer Khối Ngân hàng số, Front-end Dev, Front-end Developer, FE, JavaScript, Jquery, CSS/LESS/SCSS, ReactJS, NodeJS, Khối Ngân hàng số
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 06/12/2023

Senior Java Developer (Khối ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Senior Java Developer, Back-end Dev, Senior Java Developer Khối ngân hàng số, Spring boot, Java core, Java MVC
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/11/2023

Chuyên viên Chính sách Nhân sự
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giao tiếp, Thành thạo Excel
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 19/01/2024

Chuyên viên Quản lý Đào tạo
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Đào tạo, Chuyên viên Quản lý Đào tạo, Đào Tạo
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 19/01/2024

Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng - Chi nhánh Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Kỹ năng: Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng - Chi nhánh Phú Nhuận
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 19/01/2024

Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 18/01/2024

Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 18/01/2024

Lập trình viên Java/.Net (Fresher)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 18/01/2024

Giám đốc Phòng giao dịch
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, Bình Dương
- Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 18/01/2024

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
- Nơi làm việc: Quảng Trị
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 18/01/2024

Kỹ sư DevOps
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp 2
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

 

Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Quản lý, phát triển kinh doanh, Tín dụng, Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Mobile Developer (Native app/React native)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Mobile Developer Native app/React native, Mobile Developer, Native app, React Native
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Chuyên viên Kiểm toán -, Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi (Change Management) - Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Change Management, Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Change Management - Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Sản phẩm Thanh toán, Sản phẩm Giao dịch thanh toán, Giao dịch Thanh toán
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Thẻ tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư, Tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm, đầu tư
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Bình Định, Cà Mau
- Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nam Định
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên gia Quản trị Nhân tài
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Phó Giám đốc Ban Pháp chế
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

 

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, CV/CVCC Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội, CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Tiền Giang, Sóc Trăng, Thái Nguyên
- Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 17/01/2024

Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bình Thuận, Cần Thơ, Long An
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 17/01/2024

Trưởng phòng Thẩm định
- Nơi làm việc: Cà Mau, Sóc Trăng
- Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước
- Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 4
- Ngày đăng: 17/01/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
- Số lượng tuyển: 4
- Ngày đăng: 17/01/2024

Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
- Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Ban kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt, Chuyên viên Ban kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền, rủi ro
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

BA Dự án Phần mềm nhân sự (HRMS)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Nhân sự Dự án HRMS, Nhân sự Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mềm nhân sự HRMS
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ CNTT
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

 

Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Thế chấp, Vay Thế chấp, Sản phẩm vay thế chấp
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An
- Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 4
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, CSDL
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Vận hành hệ thống
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Kiểm thử phần mềm (Automation Tester)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm thử phần mềm, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester, Chuyên viên Kiểm thử phần mềm Automation Tester, Chuyên viên Kiểm thử phần mềm Automation Tester
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 17/01/2024

Chuyên viên Thẩm định KHCN - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
- Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định
- Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam
- Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, Credit support officer, Loan Processing Officer, Loan Processing Manager
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

 

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Thuận
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đồng Nai, An Giang, Bình Phước
- Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
- Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
- Số lượng tuyển: 30
- Ngày đăng: 15/01/2024

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Định
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng (Khối Ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên, Rủi ro hoạt động, Risk management, Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Ngân hàng số, Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Ngân hàng số, quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng Khối Ngân hàng số
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Thái Bình
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Cà Mau, Đà Nẵng
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Định, Sóc Trăng
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Senior UX/UI Desginer (Khối Ngân hàng số)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Senior UX/UI Desginer Khối Ngân hàng số, Senior UX/UI Desginer Khối Ngân hàng số, UIUX, Thiết kế trải nghiệm, Designer
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Tiền Giang, Cà Mau
- Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Sóc Trăng, Thái Nguyên
- Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ Dịch vụ Khách hàng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 15/01/2024

 

Quản lý dự án (PM) - Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Bank, Quản lý dự án PM, Quản lý dự án PM - Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên chính Sản phẩm KHDN SME
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên CS&SP Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Chính sách & Sản phẩm - Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Chuyên viên Chính sách sản phẩm - Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm - Dịch vụ/Huy Động KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Mảng Dịch vụ/Huy Động, Chuyên viên chính Sản phẩm KHDN SME, Chuyên viên chính Sản phẩm KHDN SME
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Quản trị Công nghệ Thông tin (IT Admin)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Dịch vụ ITAdmin, Chuyên viên Quản trị Dịch vụ ITAdmin, Quản lý kế hoạch, Quản lý tài sản CNTT
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 15/01/2024

Giám đốc chi nhánh lưu động khu vực Miền Trung
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng
- Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 15/01/2024

Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 10/01/2024

Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 10/01/2024

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Lâm Đồng, Tiền Giang
- Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 10/01/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 10/01/2024

Chuyên gia tài trợ chuỗi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 10/01/2024

Chuyên viên Chính sách Kế toán Thuế
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế, Chuyên viên Chính sách Kế toán Thuế, Chuyên viên Chính sách Kế toán Thuế
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 10/01/2024

Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 10/01/2024

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: dịch vụ khách hàng, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 09/01/2024

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Cà Mau, Hà Nam
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng &PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 08/01/2024

Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Bình Định, Long An, Cà Mau
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 08/01/2024

 

Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 08/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Tây Ninh
- Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
- Số lượng tuyển: 30
- Ngày đăng: 08/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CN&PGD mở mới
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 08/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (CN&PGD mở mới)
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân CN&PGD mở mới
- Số lượng tuyển: 60
- Ngày đăng: 08/01/2024

Trưởng Phòng Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Trưởng Phòng Giám sát sau vay, Giám sát sau vay, Giám sát tín dụng, Quản lý tín dụng, Trưởng Phòng Giám sát sau vay – Khối Quản lý tín dụng, Trưởng Phòng Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 08/01/2024

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Thuận, Cần Thơ, Cà Mau
- Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 08/01/2024

Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng doanh nghiệp
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng (Hội sở)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên cao cấp thẩm định tín dụng Hội sở, Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Hội sở
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
- Số lượng tuyển: 4
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hưng Yên
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

 

Chuyên gia Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Specialist, Chuyên gia Specialist - Khối Chuyển đổi, Chuyên gia Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên cao cấp Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Bank, Chuyên viên cao cấp Senior officer, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Senior officer - Khối Chuyển đổi, Chuyên viên cao cấp Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 5
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 05/01/2024

Giám đốc Sáng kiến Chiến lược (SID) - Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Bank, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID - Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
- Số lượng tuyển: 4
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Nam
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh
- Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Nam Định
- Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 05/01/2024

Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 04/01/2024

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm (Mảng KHCN)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm mảng KHCN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm Mảng KHCN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu hệ thống, Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu hệ thống, Dữ liệu hệ thống
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Trưởng phòng, Head of Office, Trưởng phòng phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

 

Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh KHCN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng (Mảng KHCN)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng mảng KHCN, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng mảng KHCN, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng Mảng KHCN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Quản lý thông tin Cơ sở dữ liệu về giá
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng (Mảng Khách hàng cá nhân)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng mảng Khách hàng cá nhân, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng Mảng Khách hàng cá nhân
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Giám đốc TT Phân khúc và Chính sách KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc TT Phân khúc và chính sách KHDN, Giám đốc TT Phân khúc và Chính sách KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị kế hoạch và hiệu quả KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Quản trị kế hoạch và hiệu quả KHDN, Chuyên viên cao cấp Quản trị kế hoạch và hiệu quả KHDN
- Số lượng tuyển: 2
- Ngày đăng: 03/01/2024

Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Quản trị nhân sự bán KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán KHDN, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán KHDN, Chuyên viên Cao cấp Quản trị nhân sự bán KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị Nợ KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát tuân thủ Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Giám sát tuân thủ KHDN, Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ KHDN
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp (Hội sở chính)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp, Thẩm định, Thẩm định tín dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Sản phẩm KHDN Lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Sản phẩm KHDN lớn
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Sản phẩm KHDN vừa và nhỏ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên Sản phẩm KHDN vừa và nhỏ, Chuyên viên Cao cấp Sản phẩm KHDN vừa và nhỏ
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

 

Chuyên viên Cao cấp Phân khúc và Chính sách KHDN lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Phân khúc và Chính sách KHDN lớn, Chuyên viên Cao cấp Phân khúc và Chính sách KHDN lớn
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Phân khúc và Chính sách KHDN vừa và nhỏ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Phân khúc và Chính sách KHDN vừa và nhỏ, Chuyên viên Phân khúc và Chính sách KHDN vừa và nhỏ, Chuyên viên Cao cấp Phân khúc và Chính sách KHDN vừa và nhỏ
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Quản lý chiến dịch KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán, Chuyên viên Quản lý chiến dịch KHDN, Chuyên viên Quản lý chiến dịch KHDN, Chuyên viên Quản lý chiến dịch KHDN, Chuyên viên Cao cấp Quản lý chiến dịch KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Phát triển đối tác KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Phát triển đối tác KHDN, Chuyên viên Phát triển đối tác Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Phát triển đối tác KHDN, Chuyên viên Cao cấp Phát triển đối tác KHDN, Chuyên viên Cao cấp Phát triển đối tác KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Cao cấp Chăm sóc đối tác KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: KHDN, Chuyên viên Chăm sóc đối tác Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Cao cấp Chăm sóc đối tác KHDN
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Trưởng phòng Nội dung truyền thông
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Trưởng phòng Nội dung truyền thông, Trưởng phòng Nội dung truyền thông
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 03/01/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau
- Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Khối CNTT)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 02/01/2024

Đối tác nhân sự - Khối Chuyển đổi
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Kỹ năng: Chuyên viên Đối tác nhân sự, Chuyên viên Đối tác nhân sự, Đối tác nhân sự - Khối Chuyển đổi
- Số lượng tuyển: 1
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bình Phước
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 02/01/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
- Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang
- Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
- Số lượng tuyển: 3
- Ngày đăng: 02/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: