SHB Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/10/2023
 2. Giám đốc chi nhánh lưu động
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 12/10/2023
 3. Senior Automation Tester (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Automation Test, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, kiểm thử tự động
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/09/2023
 4. Senior Java Developer (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Java Developer Khối Ngân hàng số, Java Dev, Senior Java Developer Khối Ngân hàng số, Spring boot
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/08/2023
 5. Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ - Ban ALM
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ - Ban ALM
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/10/2023
 6. Business Analyst (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Business Analyst Khối Ngân hàng số, BA, Business Analyst
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 10/10/2023
 7. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Bắc Giang
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 06/10/2023
 8. Chuyên viên Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Bắc Giang
  Kỹ năng: Chuyên viên Ngân quỹ, Chuyên viên Ngân quỹ Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 9. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 06/10/2023
 10. Lập trình viên Java
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 11. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 06/10/2023
 12. Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 13. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp 1, cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 14. Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 06/10/2023
 15. Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp 3
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp , Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 16. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 17. Giám đốc Chi nhánh SHB
  Nơi làm việc: Lào Cai, Sóc Trăng, Bắc Ninh
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Giám đốc Chi nhánh SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 18. Chuyên viên Hành chính (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ
  Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 5
  Ngày đăng: 06/10/2023
 19. Nhân viên lái xe (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Bắc Giang
  Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính Chi nhánh mở mới, Nhân viên lái xe Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 20. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 21. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 06/10/2023
 22. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 23. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 06/10/2023
 24. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Đồng Tháp, Quảng Nam
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 05/10/2023
 25. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội, Nam Định
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 05/10/2023
 26. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 05/10/2023
 27. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 05/10/2023
 28. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 05/10/2023
 29. Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 05/10/2023
 30. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 05/10/2023
 31. Quản lý dự án (PM) - Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Quản lý dự án PM, Quản lý dự án PM - Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 32. Phó Giám đốc dự án (AID)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc dự án AID
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 33. Giám đốc dự án (ID) - Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Giám đốc dự án ID, Giám đốc dự án ID - Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 34. Giám đốc Sáng kiến Chiến lược (SID) - Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID - Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 35. Chuyên viên cao cấp (Senior officer)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Chuyên viên cao cấp Senior officer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 36. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 5
  Ngày đăng: 05/10/2023
 37. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ - Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ - Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 38. Chuyên gia Cao cấp (Subject Matter Expert - SME)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Cao cấp Subject Matter Expert - SME
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 39. Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 40. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp - Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp - Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 41. Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Specialist, Chuyên gia Specialist - Khối Chuyển đổi, Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 05/10/2023
 42. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp, Thẩm định, Thẩm định tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/10/2023
 43. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân cao cấp
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Trưởng phòng, Head of Office, Trưởng phòng phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên g Khách hàng Cá nhân, Chuyên g Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân cao cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/10/2023
 44. Cộng tác viên Dịch vụ Nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Cộng tác viên Dịch vụ Nhân sự
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 45. Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 46. Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Trưởng phòng, Head of Office, Trưởng phòng phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 47. Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng (Mảng Khách hàng cá nhân)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng mảng Khách hàng cá nhân, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng Mảng Khách hàng cá nhân
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 48. Chuyên viên Quản lý thông tin Cơ sở dữ liệu về giá
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 49. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm (Mảng KHCN)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm mảng KHCN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm Mảng KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 50. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 51. Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng (Mảng KHCN)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng mảng KHCN, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng mảng KHCN, Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng Mảng KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 52. Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 03/10/2023
 53. Giám đốc Thiết kế trải nghiệm khách hàng (Khối Ngân hàng Số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: UI/UX, UI/UX designer, Web designer, Graphic designer, UI designer, Ux Designer, Chuyên viên thiết kế web, Nhân viên thiết kế web, Thiết kế web, web design, Graphic Design, Software Designer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/10/2023
 54. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS, Thẩm định
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/10/2023
 55. Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/10/2023
 56. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Quảng Trị, Bắc Giang
  Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/10/2023
 57. Giám đốc Chi nhánh SHB
  Nơi làm việc: Kiên Giang
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Giám đốc Chi nhánh SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 02/10/2023
 58. Manual Tester (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Manual Tester Khối Ngân hàng số, Tester, Manual Tester
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 29/09/2023
 59. Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 28/09/2023
 60. Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 61. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Khối CNTT)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 27/09/2023
 62. Chuyên viên Quản trị Công nghệ Thông tin (IT Admin)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Dịch vụ ITAdmin, Chuyên viên Quản trị Dịch vụ ITAdmin, Quản lý kế hoạch, Quản lý tài sản CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 63. Thư ký Phó Tổng Giám đốc
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thư ký, Hành chính Văn phòng, Hành chính
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 64. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 65. Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 66. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 67. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 68. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Tiền Giang
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 69. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 70. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 71. Chuyên viên Phân tích dữ liệu (Khối QTRR)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 27/09/2023
 72. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Đồng Nai, Đồng Tháp
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 73. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 74. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 27/09/2023
 75. Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 26/09/2023
 76. Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 26/09/2023
 77. Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực bán KHDN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển năng lực bán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 26/09/2023
 78. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN (Bắc, Trung, Nam)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 26/09/2023
 79. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/09/2023
 80. Trưởng phòng Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  Nơi làm việc: Bến Tre, Phú Thọ
  Kỹ năng: Trưởng phòng Ngân quỹ, Trưởng phòng Ngân quỹ Chi nhánh mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/09/2023
 81. Kiến trúc Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kiến trúc Dữ liệu, data, data warehouse, DataModel, Kiến trúc Dữ liệu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 25/09/2023
 82. Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/09/2023
 83. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Hà Nam
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 25/09/2023
 84. Trưởng Phòng Chính sách chế độ (Total reward)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/09/2023
 85. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, PhoTrưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Giám đốc khối doanh nghiệp, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 25/09/2023
 86. Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 25/09/2023
 87. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh (Mảng HTTD)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Mảng HTTD
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 22/09/2023
 88. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng (Mảng KHCN)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/09/2023
 89. Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/09/2023
 90. Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/09/2023
 91. Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên, Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số, Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số, Rủi ro hoạt động, Risk management
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 92. Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 93. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Bình Định, Bình Dương, Bình Phước
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng CN&PGD mở mới, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 94. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 95. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 20/09/2023
 96. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 20/09/2023
 97. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 20/09/2023
 98. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 20/09/2023
 99. Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 20/09/2023
 100. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Bình
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 20/09/2023
 101. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Trung, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 20/09/2023
 102. Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán, Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 103. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Human Resources Services Officer, Chuyên viên quản lý nhân sự, Training and Recruitment Officer
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 104. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 105. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 20/09/2023
 106. Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên xây dựng mô hình bán, Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 107. Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 108. Thư ký Công đoàn
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên quản lý nhân sự, Thư ký Công đoàn
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 20/09/2023
 109. Chuyên viên Telesales (Khối Ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Telesales, Chuyên viên Telesales Khối Ngân hàng số, Chuyên viên cấp cao, Chuyên viên cao cấp, Trưởng nhóm, Telesales Leader
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/09/2023
 110. Business Analyst
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts, BA
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 19/09/2023
 111. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/09/2023
 112. Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp, Tài chính - Ngân hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/09/2023
 113. Chuyên viên phân tích và phát triển mô hình
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, mô hình, dữ liệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/09/2023
 114. Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, dữ liệu, Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo, Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 18/09/2023
 115. Product Owner (Khối ngân hàng số)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Product Owner, Product Owner Khối ngân hàng số, PO
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 116. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 15/09/2023
 117. Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 118. Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp 1 - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán, Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 119. Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 120. Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Chuyên viên Kiểm toán -, Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 121. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  Nơi làm việc: Bắc Giang
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 15/09/2023
 122. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 15/09/2023
 123. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 15/09/2023
 124. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt, Chuyên viên Cao cấp Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 125. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 15/09/2023
 126. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Bình Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 15/09/2023
 127. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  Nơi làm việc: Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 128. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 129. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 130. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 15/09/2023
 131. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ
  Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 132. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Đồng Nai, Cần Thơ
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 15/09/2023
 133. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 15/09/2023
 134. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Mở mới
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 15/09/2023
 135. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 136. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  Nơi làm việc: Phú Thọ
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Mở mới
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/09/2023
 137. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/09/2023
 138. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền, rủi ro
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/09/2023
 139. BA Dự án Phần mêm nhân sự (HRMS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Nhân sự Dự án HRMS, Nhân sự Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mêm nhân sự HRMS
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/09/2023
 140. Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/09/2023
 141. CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, CV/CVCC Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội, CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/09/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: